Beste allen

Op dit moment bepaalt ons retributiereglement een uurtarief voor het gebruik van de voetbalvelden. Met afgelaste trainingen en uitgestelde wedstrijden is dit zowel voor de voetbalvereniging als voor ons elk jaar een hele administratie om alles correct uit te rekenen en bij te houden.

Wie van jullie werkt met een forfait of een jaartarief voor het gebruik van de voetbalvelden of andere sportaccommodaties? Wat zijn dan de parameters die worden gebruikt om dat forfait of jaartarief vast te leggen?

 

Alvast bedankt voor jullie antwoorden!

 

Jordi Cooman

Stad Damme

 

Weergaven: 229

Reacties op vraag/bericht

Beste Jordi

 

Wij werken met een forfaittarief per wedstrijd! Bij afgelasting dient de ploeg een nieuwe datum vast te stellen en wordt dit aangepast. De voetbalclubs ( een 10 tal)  krijgen om de twee maand een afrekening van de gebruikte infrastructuur.

Wat trainingen betreft is het aan de clubs om te melden dat deze niet is kunnen doorgaan. Dit wordt dan geannuleerd in het systeem. In het andere geval wordt dit aangerekend (= wel democratisch tarief).

Bij ons het is zo dat de clubs meestal ook het cafetaria gebruiken waardoor een jaartarief niet direct opportuun is vermits dit afhankelijk is van andere gebruikers die mogelijk ook uitbating kunnen doen. Wij moeten toch een factuur opmaken voor de dranken.

Wij hebben wel een forfait jaartarief voor atletiek ( = gebruik atletiekpiste) en de petanqueclub (= gebruik petanquehal en buitenbanen).

 

 

Jordi

Voor trainingen en wedstrijden van jeugdvoetbal moet bij ons niet betaald worden. We hebben concessie-overeenkomsten waarbij een forfaitair huurgeld dient betaald te worden voor het gebruik van de voetbalaccommodatie van de eerste ploeg. Er is ook een regeling inzake energie (de club betaalt eerst, de stad geeft het geld terug tot op een zeker hoogte (plafond, zonder btw).

Voor liefhebbersvoetbal hebben wij een vaste prijs per wedstrijd (clubs van buiten de gemeente betalen meer).

Bij ons wordt alles in Recreatex bij gehouden (trainingen, wedstrijden, liefhebbersvoetbal). De liefhebbersvoetbalclubs krijgen een maandelijkse factuur (na eventuele correctie, bv bij uitgestelde wedstrijden).

Er is geen duidelijke parameter voor de concessie-overeenkomsten. Dat bedrag kan stijgen of zakken, al naar gelang in welke afdeling men speelt, en dus meer of minder sponsoring kan bekomen. Zo daalde het huurbedrag toen KRC harelbeke niet meer in eerste klas aantrad.

 

mvg

 

Frank Malisse

Beste,

Wij hebben geen gemeentelijke voetbalvelden die rechtstreeks bij de gemeentelijke sportdienst kunnen afgehuurd worden.

Al onze gemeentelijke buitenvoetbalvelden zijn allemaal in vast gebruik door vaste voetbalclubs (allen lid van de KBVB) via een concessiecontract.

Andere ploegen of organisaties kunnen gebruik maken van deze voetbalvelden mits het betalen van een gebruiksvergoeding aan de voetbalclub die de concessie heeft voor het speelklaar leggen van de velden (belijning, hoekschopvlaggen, verlichting indien nodig, ....) en voor het gebruik van de voetbalkleedkamers (die ook in concessie zijn gegeven aan de voetbalclubs). De vergoeding is dus voor de vaste gebruiker.

De vergoeding bedraagt :

Gebruik 2 kleedkamers : 20 EUR per wedstrijddag

Gebruik 2 kleedkamers door jeugd: 10 EUR/wedstrijddag

Gebruik 1 voetbalveld : 10 EUR /wedstrijd

In geval van afgelastingen, zijn er enkele bepalingen opgenomen in de concessiecontracten, maar sommige liefhebbersvoetbalfederaties wel een eigen visie hebben op het feit wanneer zij vinden dat er wedstrijden moeten afgelast worden. Hierbij hebben wij wel eens problemen met die federaties (voorals Walivo), weliswaar niet met de lokale liefhebbersvoetbalclubs zelf, want die beseffen ook dat zij op sommige momenten beter niet spelen, maar zij worden verplicht op te spelen of krijgen een boete.

Bepalingen in onze concessiecontracten met de vaste gebruikers van de gemeentelijke voetbalvelden:

4.         Gebruik door derden

Art. 16            

a)      Derden kunnen via het gemeentebestuur (sportdienst) gratis gebruik maken van het (B-)terrein, en kleedkamers, behou­dens de kosten voor het gebruiksklaar maken van het ter­rein, waarvoor zij een bijdrage dienen te betalen volgens de, door de gemeenteraad op advies van de gemeentelijke sportraad, vastgestelde tarieven. De huurder voorziet het terrein van lijnen, hoekschopvlaggen, doelnetten en terreinverlichting (indien nodig). In geval ook kleedkamers worden gebruikt door derden, voorziet de huurder ook verwarming (indien nodig), warm water (douches) en  sanitair.

b)      Plaatselijke jeugdbewegingen kunnen gratis gebruik maken van het B-terrein of omliggende terreinen voor hun normale spelmomenten voor zover dat terrein op dat moment niet in gebruik is door de huurder.

 

            Art. 17 Gebouwen, met uitzondering van kleedkamers kunnen enkel onderverhuurd worden aan leden van de vereniging (huurder) voor zover dit ook wordt toegestaan in het interne reglement van de huurder.

 

             Art. 18 Fuiven worden enkel toegestaan mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedankt voor jullie antwoorden!

RSS

© 2024   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden