Collega's,

Recent hebben wij 2 gevallen gehad van 'gluren in een aanpalende, individuele omkleedkabine', bij tieners.

Zijn er nog collega's die hiermee geconfronteerd zijn ?

Graag hoor ik welke acties jullie hebben ondernomen om dit ernstig grensoverschrijdend gedrag structureel te voorkomen, te beperken of tegen te gaan ?

Alvast bedankt.

Anne

Weergaven: 154

Reacties op vraag/bericht

Starten met de daders/tieners aan te spreken. Zijn zij op hun leeftijd al bewust van hun ongepast gedrag (een tiener van 13,14 is nog anders dan iemand van 17, 18jaar)? De jongere tieners zou ik zelf aanspreken en waarschuwen; de oudere zou ik meteen aangeven bij politie want zij moeten dit wel al kunnen inschatten.

Je kunt dit volgens mij niet beperken of voorkomen. Je kunt wel via scholen een soort afsprakenkader meegeven of briefen aan de gebruikers van het bad; en je kunt een soort campagne voeren door regels uit te hangen (wat mag wel, wat mag niet...eventueel met tekeningen/pictogrammen). Maar dergelijke ongepaste handelingen zullen er jammer genoeg altijd zijn. Het is daarom ontzettend belangrijk om goed in te schatten of de daders al volwassenen genoeg zijn om de verantwoordelijkheid over hun daden te dragen en de ernst te beseffen; en als dat wel zo is meteen alles via politie af te handelen.

Wij lieten recent 20 nieuwe camera's installeren. Ook dit zorgt wat voor een afschrikking; maar het is niet heiligmakend. Het helpt ons wel om diefstallen of ongepast gedrag in het zwembad veel beter in beeld te brengen. We hebben ervoor gezorgd dat politie rechtstreeks onze beelden kan bekijken; zij kunnen dus dagelijks onze 20 camera's monitoren.

Hoi Anne,

aanvullend Andrès zijn bericht:

Indien de intenties inderdaad niet meer door jeugdige onschuld zijn, geef ik de 'daders' een brief mee met het overzicht van inbreuken en de vastgelegde gevolgen daarvan (vb. herhaaldelijk negeren van instructies personeel = 3 maanden zwembadverbod, seksueel grensoverschrijdend gedrag = 12 maanden zwembadverbod en aangifte politie, enzovoort).

Dat durft ook wel afschrikken.

Beste Anne,

Wij hebben in samenwerking met ICES een opleiding + procedure grensoverschrijdend gedrag aangeboden aan onze personeelsleden om hen de nodige tools te geven om hiermee om te gaan. Dit werd als zeer positief ervaren.

Meer informatie kan je hier terugvinden:

http://www.ethicsandsport.com/thema/omschrijving/seksueel_grensover...

Onderstaand artikel dat ICES schreef voor het ISB-tijdschrift en dat je in de ISB-Kennisbank kan raadplegen zal je ook al wat op weg helpen:

Gluurders in de kleedkamers en vreemde mannen aan het zwembad : Cre...

In de publicatie 'Noodprocedures in zwembaden, een stappenplan' heeft ICES ook een hoofdstuk geschreven over omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Bedankt allemaal. Zelf Ben ik vertrouwd met de tools van sensoa, vlaggensysteem en respectievelijke inschattingen (context,leeftijd, ...). De werkomgeving is echter zeer specifiek (internationale school, cultuurverschil - directie wil zelfs andere maatregelen wil Bvb. Verbouwingen... omdat andere criteria doorwegen. Ik heb het handboek van nood procedures, Zak dat nog rend nakijken

RSS

© 2023   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden