Hoi collega's,

volgende week bespreekt de sportraad op vraag van het college het schrappen van volgende regel in het erkenningsreglement voor sportclubs:

"... minstens 30% van de actieve leden + bestuursleden moet inwoner van Lubbeek zijn"

Deze regel zorgt hier al jaren voor controverse en tumult. Grote sportclubs die bovenlokaal werken (en bv in andere gemeentes zalen huren omdat hier geen plaats is) of aan de rand liggen komen hier soms mee in de knoei en durven al eens te foefelen.

Dit jaar hebben we een rolstoelbasketclub voor kindjes hun erkenning (en bijgevolg ook subsidie) afgenomen omdat er nu éénmaal niet veel kindjes in een rolstoel zitten in Lubbeek maar vooral omdat die natuurlijk erg bovenlokaal werken. (schurken zijn we!)

We hebben wel een regel dat de zetel in Lubbeek moet zijn en ook de sportactiviteiten.

Mijn vraag voor jullie

1. Hebben jullie dergelijke erkenningsregel die een inwonerspercentage vooropstelt? Of niet? 

2. Zo ja, hoeveel? en wat doen jullie met die bovenlokale speciallekes of nichesporten?

groetjes uit Lubbeek,

Tom

Weergaven: 719

Reacties op vraag/bericht

Dag Tom,

In Gent wordt onder andere het volgende gehanteerd om een erkenning te bekomen als Gentse vereniging met sportaanbod:

  • "u een Gentse vereniging bent waarvan de werking hoofdzakelijk in Gent plaatsvindt en meer dan 50% van uw leden woonachtig is of verblijft in Gent."

Mits te voldoen aan meer voorwaarden kan men een erkenning bekomen als Gentse sportvereniging.

Er worden wel volgende uitzonderingen vermeld:

 

Uitzonderingen

Telt uw vereniging minder dan 50% Gentse leden, dan komt u niet in aanmerking voor een erkenning tenzij:

- uw sportvereniging  voor de beoefende sportdiscipline(s) over specifieke infrastructuur moet kunnen beschikken en deze niet of onvoldoende beschikbaar is op het grondgebied Gent

- de aard en/of het niveau van de beoefende sportdiscipline(s) of de specifieke aard van de beoogde doelgroep er voor zorgen dat minder dan de helft van de aangesloten actieve leden in Gent woont en/of er zijn verblijfplaats heeft

Volgende uitzonderingen kunnen niet toegestaan worden:

 Sportfederaties en hun afdelingen kunnen niet erkend worden als Gentse sportvereniging.

Meer info kan je lezen via https://www.gent.be/sport/clubs/informatie-voor-gentse-sportclubs/e...

 

Groeten,

Bram

Collega's

Sint-Lievens-Houtem is een kleine gemeente in Zuid-Oost-Vlaanderen, zoals er hier wel meerdere zijn. Toch hebben we een vrij uitgebreid sportaanbod ook van de sportclubs. Dat hadden we niet gerealiseerd indien we quota hadden toegepast. Wij hebben bvb. een zeer goed werkende basketbalclub met ruim 250 leden, onze buurgemeente Herzele, ook al geen stad heeft dan weer een grote volleybalclub. Het is hier een ongeschreven wet dat als je als jongere wil volleybal beoefenen je naar Herzele trekt en omgekeerd voor de basketballers. Beide sporten op hetzelfde niveau aanbieden zou in beide gemeenten niet lukken wegens te weinig accommodatie. Schaalvergroting weet je wel. Een Ju jitsu club die in een naburige gemeente in een Bloso sportcentrum actief was verhuisde naar SLH. Op dat ogenblik met slechts 1/4 van de leden die inwoner waren van SLH. 2 jaar later zijn al meer dan de helft van die leden hier woonachtig. Dus toch maar oppassen met een algemene regel voor wat het aantal leden/inwoners betreft.

succes en groetjes Herwig

Dag Tom

 

Mocht je nog niet genoeg inspiratie hebben...

Zo doen wij het in Damme: Samenstelling van de sportvereniging: Minimaal de helft van het bestuur of de helft van het aantal aangesloten leden van de sportvereniging moeten inwoner zijn van Damme.

 

Groeten

Jordi

Ja Tom, dat klopt.

Als het merendeel van de activiteiten plaatsvinden in Bornem is het een Bornemse club.  We hebben daar geen problemen mee want onze sporthal, om maar iets te zeggen, is volledig vol met eigen verenigingen, veel ruimte voor andere clubs is er niet.  Een ander concreet voorbeeld: de Bornemse Breevenduikers.  Een duikclub die al meer dan 30 jaar wekelijks traint en activiteiten heeft in ons zwembad.  Maar op dit moment is het aantal Bornemnaars minder dan 75% maar het is nog steeds een Bornemse vereniging.

Wat ZVC Puurs United betreft, zij zouden geen schijn van kans hebben op dit moment om uren te krijgen in onze sporthal, gewoon omdat er geen beschikbare uren meer zijn.  Stel hypothetisch dat ik wel vrije uren zou hebben en deze aan ZVC Puurs United zou geven, zou ik zwaar onderhandelen voor een aanpassing van hun naam. 

Ooit hadden we een American Footballteam The Bornem Titans.  Omdat we hun niet de accommodatie konden geven die ze nodig hadden en Puurs wel spreken we nu van The Puurs Titans.

Tom Harding zei:

@ Marc,

hypothetisch: zaalvoetbalclub x speelt in jullie sporthal en heeft 1 Bornemnaar (of Bornemmer, wat zeggen jullie;-)) op de ledenlijst. Geen probleem voor erkenning dus want het merendeel van de activiteiten vindt plaats in Bornem?

Bijkomende hypothese: de club noemt ZVC Puurs United ;-)

Bij ons staat het als volgt geformuleerd:

erkenning:

Minstens 50 % van de sportieve activiteiten moet
plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente. Indien de vereniging kan
aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is
op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing

subsidiëring:

De
sportvereniging heeft minimum 20 aangesloten sportende leden, tenzij de
sportclub aangesloten is bij een Vlaamse of Belgische sportfederatie. Voor
sportverenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
moet de meerderheid van de sportende leden in de gemeente wonen.
Sportverenigingen met meer dan 25 sportende inwoners van Ninove zijn
vrijgesteld van deze voorwaarde.

Hoi Iedereen,

bedankt voor jullie reacties. Ik heb alles in excel verwerkt (exclusief die laatste van Veerle) en heb ze zo ook overgemaakt aan de sportraad.

Gisteren is er in de sportraad uitvoerig over vergaderd. Ik heb ook de posts van Hoeilaart & SLH laten lezen en de sportraad heeft als advies geformuleerd om de regel van de 30% te laten vallen.

In de erkenning wordt al via andere regels (50% activiteiten op grondgebied) de focus gelegd op Lubbekenaren en bij de subsidies zijn er ook veel Lubbeekse correctiefactoren ingebouwd.  

Dossier nu onderweg naar college en gemeenteraad.

Excel ter info als bijlage.

Groetjes,

Tom

Bijlagen:

Dag iedereen,

Bij ons in Sint-Martens-Latem is het erkenningsreglement ook een hot item. Vooral in verband met een zwemclub die gaat shoppen in verschillende gemeentes (Sint-Martens-Latem heeft geen (gemeentelijk) zwembad). Momenteel wordt er ook gewerkt met een minimumpercentage van 15%. De zwemclub haalt deze 15% niet, maar het lukt hen toch ieder jaar via de politiek om deze subsidies te verkrijgen. Ondertussen al meer dan een jaar aan het bestuderen om dit op te lossen (lees: zwemclub geen subsidies meer uit te keren) en in een reglement te gieten. Bovendien wordt aan een aantal andere clubs een forfaitair bedrag gegeven, die niet aan het minimumpercentage geraken. Persoonlijk volg ik de mening van Sint-Lievens-Houtem in verband met de quota en het effect op het sportbeleid. Tot zover ben ik geraakt (verkort):

  • Geen quota aantal inwoners
  • Sportvereniging dient activiteiten te beoefenen op het grondgebied van de gemeente, tenzij deze kan bewijzen dat dit niet mogelijk is.
  • Sportvereniging mag geen subsidies ontvangen in andere gemeenten. Indien de sportvereniging een afdeling is van een grotere club, kan dit wel. Alle activiteiten dienen dan echter in de gemeente plaats te vinden (uitzondering op vorige regel).

Nu hier nog sportraad en politiek van overtuigen.

grtn,

Janiek

Hier vind je info over Begijnendijk http://www.begijnendijk.be/ReglementenEnVerordeningen

Zetel en 2 bestuursleden in gemeente, maar niks over leden.

Vanuit de sportfederaties komt de vraag om ofwel niet met een inwonerspercentage te werken, of ofwel een uitzondering te maken voor clubs met bovenlokaal karakter. Zo denken we bijvoorbeeld aan een grote hockey- of turnclub, een club van een skipiste, ...
Enerzijds willen heel wat sportfunctionarissen en sportfederaties grotere sportclubs, maar anderzijds komt een club dan voor het probleem van niet-erkenning of -subsidiëring te staan. En lokale subsidies zijn nu eenmaal nog steeds een belangrijk deel van inkomsten van clubs (gemiddeld goed voor 8%).
Door ruimte te maken voor uitzonderingen omwille van bovenlokaal karakter, hou je je enerzijds aan het basisprincipe dat sommige gemeenten willen hanteren, maar kom je tegemoet aan clubs die kwalitatief goed werken, een uitstraling zijn voor de gemeente, een meerwaarde betekenen voor het lokaal sportleven, ... Je kan me voor informatie steeds contacteren via sophie@vlaamsesportfederatie.be 

RSS

© 2024   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden