Collega's

Hoe gaan jullie er mee om: aanhoudende droogte - sproeiverbod - start (voorbereidingen) voetbalseizoen.

Momenteel houden wij de ploegen van onze voetbalvelden en vragen we de clubs om hun trainingen elders te plannen.  Binnenkort starten echter de wedstrijden; we vrezen dat de velden door deze droogte en sproeiverbod onbespeelbaar zullen zijn, lees: dat er geen gras op zal staan.

Zijn er gemeenten met alternatieven, creatieve voorstellen om ervoor te zorgen dat de seizoenstart toch gehaald kan worden?

Let me know!

groeten

Ronny Cos en Jan Verhoeven

Weergaven: 398

Reacties op vraag/bericht

ter info: deze mail vertrok net vanuit Duffel naar de KBVB/Voetbal Vlaanderen:

Beste KBVB

Beste Voetbal Vlaanderen

 de gemeente Duffel beschikt over een aantal voetbalvelden die gebruikt worden door clubs, aangesloten bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen.

 Het gemeentebestuur beheert deze voetbalvelden.  Momenteel worden we geconfronteerd met de extreme droogte EN het sproeiverbod.  Hierdoor kunnen wij niet langer instaan voor een degelijk beheer en onderhoud van onze velden.

 Door deze omstandigheden en maatregel kan het zijn dat de graskwaliteit zeer ondermaats is.  Deze kwaliteit zal er zeker niet beter op worden als er niet meer gesproeid mag worden tijdens deze hittegolf.

 Binnenkort start het nieuwe voetbalseizoen.  Onze clubs zullen hoogstwaarschijnlijk niet op groene voetbalvelden kunnen spelen als gevolg van wat ik hierboven omschreef.

 Mijn vraag is: hoe gaan de scheidsrechters hiermee om gaan: gaan ze wedstrijden met forfaitcijfers afgelasten wegens slechte velden?  Hoe gaan Voetbal Vlaanderen/KBVB hiermee om gaan?

 Graag uw reactie naar Sportdienst@duffel.be of via 015307257 (Ronny Cos -sportfunctionaris gemeentebestuur Duffel) of 015307255 (Jan Verhoeven - coördinator vrijetijdspatrimonium gemeentebestuur Duffel)

 alvast bedankt

 vriendelijke groeten

 Ronny Cos

deskundige sport/welzijn

 Gemeente Duffel

Ronny

Kan je ons op de hoogte houden van je antwoord? Bedankt alvast!

Katrien

Ronny Cos zei:

ter info: deze mail vertrok net vanuit Duffel naar de KBVB/Voetbal Vlaanderen:

Beste KBVB

Beste Voetbal Vlaanderen

 de gemeente Duffel beschikt over een aantal voetbalvelden die gebruikt worden door clubs, aangesloten bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen.

 Het gemeentebestuur beheert deze voetbalvelden.  Momenteel worden we geconfronteerd met de extreme droogte EN het sproeiverbod.  Hierdoor kunnen wij niet langer instaan voor een degelijk beheer en onderhoud van onze velden.

 Door deze omstandigheden en maatregel kan het zijn dat de graskwaliteit zeer ondermaats is.  Deze kwaliteit zal er zeker niet beter op worden als er niet meer gesproeid mag worden tijdens deze hittegolf.

 Binnenkort start het nieuwe voetbalseizoen.  Onze clubs zullen hoogstwaarschijnlijk niet op groene voetbalvelden kunnen spelen als gevolg van wat ik hierboven omschreef.

 Mijn vraag is: hoe gaan de scheidsrechters hiermee om gaan: gaan ze wedstrijden met forfaitcijfers afgelasten wegens slechte velden?  Hoe gaan Voetbal Vlaanderen/KBVB hiermee om gaan?

 Graag uw reactie naar Sportdienst@duffel.be of via 015307257 (Ronny Cos -sportfunctionaris gemeentebestuur Duffel) of 015307255 (Jan Verhoeven - coördinator vrijetijdspatrimonium gemeentebestuur Duffel)

 alvast bedankt

 vriendelijke groeten

 Ronny Cos

deskundige sport/welzijn

 Gemeente Duffel

Hey Ronny,

Situatie bij ons idem aan bovenstaande.

Ik heb vanmorgen even telefonisch contact opgenomen met Voetbal Vlaanderen.

Daar konden ze me weinig vertellen..

Ik hoor het graag mocht je een antwoord krijgen!

Sportieve groet

Niels Van Mechelen

Sportdienst Turnhout

Wij gebruikten tot voor kort effluent water, gezuiverd afvalwater, om de velden te beregenen.

Nu mogen we dit nog doen tussen 20u 's avonds en 8u 's morgens MAAR... Aquafin is maar open van 8u tot 16u...

Dus ook in Poperinge.... afwachten en lijdzaam toekijken.

Dag Ronny,

Gisteren werd alvast door Voetbal Vlaanderen - provinciaal comité Antwerpen volgende melding gemaakt op facebook: 

Op initiatief van het PC Antwerpen vertrekt vanuit Voetbal Vlaanderen de vraag naar de gouverneur om een uitzondering voor het sproeiverbod op sportterreinen (met grondwater uiteraard)

Ik vermoed dat ze wachten op een antwoord van de gouverneur.

Mijn Schepen verzond vorige week vrijdag een mail naar de Gouverneur van West-Vlaanderen maar .... we wachten nog steeds op een reactie.

Collega's

Wij hebben jaren terug al geïnvesteerd in boorputten. We proberen zo verstandig mogelijk te beregenen .. vooral 's nachts (minder verdamping). Dat doen we al jaren. een aantal velden liggen ook nabij een meer.

Wij hebben hier al ervaren dat bepaalde gemeentes de spelregels aan hun laars lappen. Wij volgen de regels, en mogen voorlopig nog 's nachts beregenen (W Vl).

Ik pleit al vele jaren voor ondergrondse beregening, in combinatie met regenwateropvang en een boorput. Op heel wat velden hebben we jaren terug al die investering kunnen doen, en kunnen we nu via de computer heel gericht ('s nachts, en volgens volume) beregenen.

Voorlopig lukt dit om het gras goed te houden.

Het is ook belangrijk dat men correct beregend, maw oppervlakkig en frequenter (bij inzaai) als het nodig is, met meer tussenpozen als er al een goede grasvorming is.

Ik denk niet dat de voetbalbond ooit zal beslissen om niet te laten spelen omdat het gras niet groen ziet.

Belangrijk is ook in die periode om het gras niet te kort te maaien.

mvg

Frank Malisse

Hoi collega's

hier het antwoord (vandaag ontvangen) van secr. generaal van Voetbal Vlaanderen op mijn vraag én mijn reactie hierop...

Beste meneer Mazur

 

Bedankt voor uw reactie , op deze manier zijn we geïnformeerd en kennen we de standpunten van de KBVB en Voetbal Vlaanderen.

 

Zoals u waarschijnlijk vermoedde is deze mail vooral ingegeven vanuit een bekommernis naar de gemeentelijke voetbalvelden en ook naar de opstart van het nieuwe voetbalseizoen (en dus ook naar de Duffelse voetbalclubs).

 

Als eigenaar en beheerder van de voetbalvelden doen wij als gemeentebestuur veel inspanningen om de velden te onderhouden.  De voetbalclubs (die lid zijn van uw sportfederatie) hangen dus 100% af van de goodwill van de eigenaar om de velden te beheren/onderhouden.  Het kan dus zijn dat om bepaalde redenen, het onderhoud van gemeentelijke voetbalvelden beleidsmatig niet prioritair is, waardoor de kwaliteit van voetbalvelden ondermaats wordt.  Op dat moment zullen de clubs die op onze velden spelen, en die lid zijn van uw federatie, in problemen komen. 

Met deze situatieschets wil ik even aangeven dat

  • onze relatie (sportdiensten – sportfederaties) blijkbaar toch zeer nauw is en dat het mij niet ongewoon lijkt dat ik de KBVB en Voetbal Vlaanderen mijn vraag stel.
 • én dat de fluo-passage van artikel “11. Een onbespeelbaar speelveld is een speelveld dat volgens het oordeel van de scheidsrechter wegens de weersomstandigheden (sneeuw, vorst, slijk, regen, mist, hevige wind, extreme hitte of koude….) niet kan gebruikt worden. Iedere club is verplicht erover te waken en al het nodige te doen opdat haar speelveld bespeelbaar wordt gehouden in de Duffelse situatie niet van toepassing aangezien het de gemeente Duffel is die eigenaar én beheerder is van de voetbalvelden en niet clubs…

 

Uit het feit dat deze communicatie er is, zal u ook kunnen afleiden dat wij met het gemeentebestuur het goed voor hebben met onze velden en clubs, zodat zoveel mogelijk Duffelaars in de best mogelijke omstandigheden kunnen sporten. Ik wilde ook even aangeven dat veel sportfederaties (ook bijvoorbeeld Badminton Vlaanderen of Basketbal Vlaanderen of …) hun clubs kunnen laten sporten dankzij de grote investeringen die gemeentebesturen doen in sportaccommodatie- en infrastructuur.

 

Wat de tolerantie van het sproeiverbod betreft: onze schepen voor sport contacteerde voorbije vrijdag de Antwerpse gouverneur hierover: de afzwakking van het verbod heeft ons enigszins ruimte gegeven om opnieuw te sproeien.  Verder draait onze gemeentelijke groendienst overuren (velden zijn eigendom van de gemeente, vandaar) om de velden zo speelklaar mogelijk te krijgen.

 

Wij rekenen in elk geval op een malse regen zodat onze velden terug herademen en sporters opnieuw op goede sportterreinen hun favoriete hobby kunnen beoefenen.

 

Bedankt alvast voor uw reply en uitleg.

 

Vriendelijke groeten

 

Ronny Cos

deskundige sport & welzijn

 

Gemeente Duffel, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel

tel. 015 30 72 57

fax 015 31 54 01

ronny.cos@duffel.be

www.duffel.be

 

 

P  Gehecht aan het milieu. Druk deze mail niet onnodig af.

 

 

 

 

 

 

 

Van: Mazur Benny [mailto:benny.mazur@voetbalvlaanderen.be] Verzonden: dinsdag 31 juli 2018 10:07 Aan: Ronny Cos a href="mailto:Ronny.Cos@duffel.be">Ronny.Cos@duffel.be> CC: wiesvandenbroeck@gmail.com; jonasheyman.gc@telenet.be; eugeen.couwels@telenet.be; Browaeys Bob a href="mailto:bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be">bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be>; Croes Peter a href="mailto:peter.croes@voetbalvlaanderen.be">peter.croes@voetbalvlaanderen.be>; Coopmans Carl a href="mailto:carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be">carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be> Onderwerp: RE: voetbalvelden, de droogte en het sproeiverbod... en nu?

 

Geachte,

 

Wij zijn enigszins verrast door uw aanvraag, enerzijds doordat we als sportfederatie ‘zeer zelden’ dergelijke vragen vanuit sportdiensten e.a. instellingen ontvangen, anderzijds doordat de vraag, ingegeven is door zeer speciale en variabele omstandigheden, en de zeer open vraagstelling, ofschoon U toch waarschijnlijk focust op plaatselijke omstandigheden, die vrij specifiek zijn.

 

Omdat het niet de bedoeling is een verhandeling hierover te schrijven, hebben we eerder geprobeerd u telefonisch te bereiken. Dit is ons niet gelukt op de vaste nummers, vermeld in de mail van 25 juli.

 

Daarom kort enkele bedenkingen, waar U hopelijk mee verder kan:

 

 • Sproeiverbod: deze situatie is in beweging ; de gouverneur van Antwerpen is inmiddels toleranter dan haar eerder ingenomen standpunt én ook aan de burgemeesters/politie zou gevraagd zijn hier niet sanctionerend in op te treden, richting sportclubs.

In hoeverre de gemeente Duffel hiermee geholpen is laat ik in het midden, omdat ik niet weet of u over ‘grondwater’ beschikt in de nabijheid van de terreinen en aanvullend of U bereidheid vertoont zich organisatorisch in te stellen op de beperkingen momenteel opgelegd. Er zijn gemeenten die dit doen, door personeel ’s avonds te laten werken. Er zijn gemeenten die hun brandweer met kanaalwater de terreinen van hun clubs laten besproeien. Er zijn gemeenten waar clubvrijwilligers of gemeentepersoneel  ’s avonds en ’s nachts de terreinen bewateren

 

 • Over uw specifieke vraag: ‘hoe gaan de scheidsrechters hiermee om gaan: gaan ze wedstrijden met forfaitcijfers afgelasten wegens slechte velden?  Hoe gaan Voetbal Vlaanderen/KBVB hiermee om gaan?’

 

Vooreerst wijzen we op het reglement, terug te vinden op website VV en KBVB: http://static.belgianfootball.be/project/publiek/reglement/reglemen...

                Heel specifiek wijzen we op het reglement artikel V1428, waar de specifieke situatie binnen Voetbal Vlaanderen is gereglementeerd.

                U zal hieruit kunnen afleiden dat er niet zo onmiddellijk duidelijke regels voor de specifieke situatie van vandaag bestaan én dat er bovendien rechtsgarantie is voor de clubs.

 

                HOOFDSTUK 4: DE WEDSTRIJD EN DE SCHEIDSRECHTER ●

ONGESCHIKT EN ONBESPEELBAAR SPEELVELD

 

Artikel V1428      Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden

 

 1. Afgelasting of stopzetting: algemeenheden

 

 1. Een onbespeelbaar speelveld is een speelveld dat volgens het oordeel van de scheidsrechter wegens de weersomstandigheden (sneeuw, vorst, slijk, regen, mist, hevige wind, extreme hitte of koude….) niet kan gebruikt worden.

Iedere club is verplicht erover te waken en al het nodige te doen opdat haar speelveld bespeelbaar wordt gehouden.

 

 1. Behalve bij op voorhand uitstel beslist door de bevoegde instantie, kan alleen de scheidsrechter de afgelasting van een wedstrijd of de stopzetting ervan wegens onbespeelbaarheid van het speelveld als gevolg van slechte weersomstandigheden beslissen.

 

 1. 13. Specifieke details (mist, water…): zie “Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”, regel 1

 

 1. Wanneer een wedstrijd wordt uitgesteld wegens onbespeelbaarheid van het speelveld, kan de club gehouden zijn zich te verantwoorden tegenover de bevoegde instantie. Deze oordeelt soeverein of de maatregelen welke door de club werden getroffen, werkelijk het maximum uitmaken van hetgeen kon gedaan worden en bestraft iedere tekortkoming met boetes.

 

 1. Kunstgrasvelden

 

Behalve ter gelegenheid van wedstrijden voor eerste ploegen van het profvoetbal moet de scheidsrechter tot afgelasting van een wedstrijd of de stopzetting ervan beslissen indien:

 

 1. bij sneeuw:
 • de sneeuw het kunstgrasveld bedekt, waardoor het volgens de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond te worden, verboden is ervan gebruik te maken.

 

 1. bij vorst:
 • een temperatuur bereikt wordt die lager ligt dan deze toegestaan voor het kunstgrasveld in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond te worden.

 

 1. Uitwijking naar ander terrein

 

 1. 31. Wanneer de scheidsrechter beslist dat het speelveld onbespeelbaar is, kan de bezochte club de wedstrijd doen spelen op een van haar andere door de bond goedgekeurde speelvelden, voor zover dit binnen een straal van vijf kilometer gelegen is van het onbespeelbaar speelveld en dit speelveld geen aangepast schoeisel vereist.

 

 1. Indien het hoofdspeelveld dreigt te worden beschadigd door de weersomstandigheden, wat bijgevolg de tijdens het weekend in de installaties geplande wedstrijd van de eerste ploeg in het gedrang zou kunnen brengen, mag de thuisclub eenzijdig beslissen de wedstrijden van de andere categorieën te doen spelen op een door de bond gehomologeerd bijveld, gelegen binnen een straal van vijf kilometer rond het hoofdterrein.

Indien dit bijveld een speelveld in kunststof is, kan de bezoekende ploeg niet verplicht worden in te gaan op deze wijziging.

 

 1. Wedstrijden van de eerste ploeg van de clubs van het profvoetbal en de 1ste klasse amateurs

 

 1. 41. Indien een gehele of gedeeltelijke speeldag van afdeling 1A of 1B of 1ste klasse amateurs niet kan plaatsvinden wegens de algemene weersomstandigheden en/of de onbespeelbaarheid van de speelvelden, wordt deze speeldag geheel of gedeeltelijk door de Kalendermanager KBVB verplaatst naar de eerst beschikbare datum van de betrokken clubs.

 

 1. 42. Indien een wedstrijd wegens onbespeelbaarheid van het speelveld, vastgesteld door de scheidsrechter:

 

 • geen doorgang kan vinden
 • stopgezet wordt

 

dient deze wedstrijd te worden afgewerkt op de eerstvolgende dag of op een andere datum bepaald door de Kalendermanager KBVB. Deze dient hierover een beslissing te nemen binnen de kortst mogelijke termijn na consultatie van de betrokken clubs en de lokale overheid. Deze beslissing is definitief en zonder verhaal.

 

Tot slot staan de voetbalclubs van de gemeente Duffel in cc, als meer dan rechtstreeks betrokkenen én houden we ons ter beschikking om op eventuele concrete vragen te antwoorden.  

 

Ook volgende link kan verduidelijken, gezien onze betrokken clubs specifieke noodzakelijke afgelastingen in hun accommodatie kunnen ‘beheren’.           http://www.belgianfootball.be/nl/node/68348

 

Met vriendelijke groeten

 

Benny Mazur

Secretaris-generaal Voetbal Vlaanderen

32 (0) 476 27 06 03

Neem een kijkje op www.voetbalvlaanderen.be

Facebook | Inschrijven voor nieuwsbrief

RSS

© 2021   Gemaakt door ISB vzw.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden