Er is mij gevraagd om het volgende te onderzoeken in verband met het gebruik van de buitensportaccommodatie door een buitensportverenigingen.

 

Huidige situatie

 • Voetbalvereniging betaalt retributie voor het gebruik van de accommodatie (kleedkamers, cafetaria, voetbalterreinen)
 • Stad staat in voor alle onderhoudswerken (zowel klein als groot)
 • Stad staat in voor het aanleggen en onderhouden van de voetbalterreinen
 • Stad betaalt alle energiekosten
 • De voetbalvereniging ontvangt enkel een subsidie, maar dat is in het kader van het SVA decreet.

 

Te onderzoeken situatie

 • Voetbalvereniging wordt vrijgesteld van retributie
 • Voetbalvereniging staat in voor het klein onderhoud van de accommodatie
 • Voetbalvereniging staat in voor het onderhouden van de voetbalvelden + eventueel de jaarlijkse renovatie
 • Energiekosten nog nader te bepalen wie deze kosten draagt
 • Stad zorgt voor de grote onderhoudswerken
 • Stad zorgt voor een infrastructuursubsidie

 

Mijn vragen

 • Zijn er gemeenten die dergelijke werking hebben?
 • Zijn er voorbeelden van dergelijke overeenkomsten die ik mag gebruiken?
 • Wat bedraagt in dergelijke gevallen de infrastructuursubsidie?
 • Positieve/ negatieve ervaringen

Bedankt voor de antwoorden!

Weergaven: 389

Reacties op vraag/bericht

Beste,

 

In onze gemeente werken wij voor onze voetbalploegen, tennisclub en schuttersgilde met concessiecontracten die het gebruik van de gemeentelijke accommodaties door deze clubs regelen. Wij hebben geprobeerd om de rechten en de plichten van zowel de gemeente als van de club zo uitgebreid mogelijk te bepalen, zodat er nog nauwelijk problemen zijn.

Algemene principes:

1. de clubs betalen GEEN concessievergoeding

2. de clubs zorgen voor het dagelijkse onderhoud en kleine herstellingen (zie lijst in concessiecontract)

3. de gemeente zorgt voor het grote onderhoud (zie lijst in concessiecontract)

4. Voor de grassportvelden staat de gemeente in voor de wekelijkse maaibeurt.

5. De jaarlijkse heraanleg/inzaai van de voetbalvelden is ten laste van de clubs.

6. Alle energiekosten zijn voor de clubs

7. Voor uitzonderlijke investeringen (meestal voor bijkomende infrastructuur) is het mogelijk dat de gemeente uitzonderlijk een investeringsubsidie voorziet (bv. voor de bouw van bijkomende kleedkamers of kantine, voor de aanleg van bijkomende tennivelden, ...). Deze subsidies omvatten nooit de volledige kostprijs van deze investering (meestal ongeveer 60%). De rest moet door de club zelf bekostigd worden.

8. De gemeente (sportdienst) kan ten allen tijde gratis gebruik maken van de accommmodaties die in concessie zijn gegeven (mits afspraak met de club, uiteraard)

9. Derden (vb. liefhebbersploegen) kunnen mits betaling (aan de club) van een vastgelegde vergoeding (bepaald door de gemeenteraad op advies van de sportraad) voor het gebruiksklaar maken van de velden. Wij beschikken immers niet over een afzonderlijk voetbalveld voor liefhebbersploegen.

 

In bijlage vind u een voorbeeld van concessiecontract.

Bijlagen:

Fantastisch hulpmiddel! Bedankt voor uw antwoord! 

Beste

Alle clubs die kunnen beschikken over een eigen accommodatie (voetbal, tennis, ruiters, honden,..) betalen een jaarlijks geïndexeerde vergoeding voor het gebruik van deze terreinen en accommodatie (overeenkomst tussen AGB en club). Vergoeding staat in verhouding tot de omvang van de accommodatie.

In de overeenkomst zijn de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd:
* normaal onderhoud en herstellingen door de club
* inzaaien terreinen door de club
* nutskosten voor de club
* gras maaien: clubs krijgen een grascheque van 1000,00 euro/terrein
* groot onderhoud ten laste van AGB
* investeringen: investeringssubsidie waarbij 50 % ten laste is van de club (geen tussenkomsten in uitbreiding cafetaria)

In bijlage een voorbeeld van een contract
* gemeente kan altijd gratis gebruik maken van de accommodatie
* gebruik door derden mits toelating AGB (die de prijs bepaalt, inkomsten zijn voor de club)

Bijlagen:

RSS

© 2021   Gemaakt door ISB vzw.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden