Wat betaalt een (sport)vereniging standaard voor 1 uur sporten op 1 zaaldeel in de gemeentelijke sporthal?

  • Geldt dit tarief ook voor individuen, scholen en bedrijven? Kortingen?
  • Geldt dit tarief ook bij wedstrijden?
  • Zijn er aparte tarieven voor sportevenementen?

 

Bij ons is dit 6 euro voor een erkende Puurse vereniging (sport, jeugd,...), 8 euro voor een niet-Puurse/  niet-erkende.

  • Individuen en scholen betalen hetzelfde, bedrijven het dubbele. Bovendien gelden verschillende kortingen (daluren, jeugd, andersvaliden)
  • Bij activiteiten met inkomgeld (wedstrijd) wordt het tarief verdrievoudigd.
  • Sportevenementen kosten 100 euro per dag; bij evenementen met inkomgeld x3

 

Hebben jullie weet van tarieven voor vergelijkbare oppervlaktes in private accommodatie?

 

 

Weergaven: 505

Reacties op vraag/bericht

Hey Eveline,

Bij ons is het standaardtarief 2,7€. Scholen en jeugd betalen de helft, particulieren betalen het dubbele. Als je hierover meer info wil: wij hebben met onze regio een klein onderzoekje gedaan naar deze tarieven dat ik je wel kan bezorgen. Tevens heeft ISB ook recent een onderzoek gedaan (ons onderzoek is daaraan gekoppeld).

Groeten Helena

 

De VZW Berentrode bepaalt volgende vergoedingen :

Categorie 1. Gemeentebestuur, erkende gemeentelijke adviesraden en de onderwijsinstellingen gelegen op het grond¬gebied van de gemeente : gratis.
Categorie 2. alle verenigingen erkend door de gemeente of aangesloten bij een Gemeentelijke Adviesraad en inwoners van Bonheiden-Rijmenam : € 9,23 1/3 - kleine zaal en € 23,17 3/3.
Categorie 3. alle anderen : zelfde prijs verhoogd met 50 %.
nl 1/3: € 13,95 - 3/3 : € 34,72

Dag- en weekendvergoedingen :
voor sportactiviteiten, tornooien en demonstratiewedstrijden van verenigin¬gen kan een dag- en/of weekendvergoeding (zaterdag en zondag) bekomen worden.

Basisprijs per dag : sporthal € 139,53
kleine zaal € 57,65
per weekend : sporthal € 231,23
kleine zaal € 93,01

De afwijkingen, zoals hierboven bepaald in cat. 1 en 3, zijn eveneens van toepassing op de dag- en weekendprijzen.

De VZW Berentrode past jaarlijks op 1 september alle tarieven aan de index van
de consumptieprijzen (augustus) aan.

Contracten :

Contracten gesloten voor meer dan 6 maanden en minimum 20 beurten genieten een ver¬mindering van 10 % op de vastgestelde vergoedingen.
Door de gemeente erkende of bij de sportraad aangesloten jeugdsportverenigingen (tot 18j) genieten van een vermindering van 50%.
Bij laattijdige betaling of indien blijkt dat de reservatie niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, vervalt deze reductie.

Dank je, Johan!

Johan Van Dijcke zei:

De VZW Berentrode bepaalt volgende vergoedingen :

Categorie 1. Gemeentebestuur, erkende gemeentelijke adviesraden en de onderwijsinstellingen gelegen op het grond¬gebied van de gemeente : gratis.
Categorie 2. alle verenigingen erkend door de gemeente of aangesloten bij een Gemeentelijke Adviesraad en inwoners van Bonheiden-Rijmenam : € 9,23 1/3 - kleine zaal en € 23,17 3/3.
Categorie 3. alle anderen : zelfde prijs verhoogd met 50 %.
nl 1/3: € 13,95 - 3/3 : € 34,72

Dag- en weekendvergoedingen :
voor sportactiviteiten, tornooien en demonstratiewedstrijden van verenigin¬gen kan een dag- en/of weekendvergoeding (zaterdag en zondag) bekomen worden.

Basisprijs per dag : sporthal € 139,53
kleine zaal € 57,65
per weekend : sporthal € 231,23
kleine zaal € 93,01

De afwijkingen, zoals hierboven bepaald in cat. 1 en 3, zijn eveneens van toepassing op de dag- en weekendprijzen.

De VZW Berentrode past jaarlijks op 1 september alle tarieven aan de index van
de consumptieprijzen (augustus) aan.

Contracten :

Contracten gesloten voor meer dan 6 maanden en minimum 20 beurten genieten een ver¬mindering van 10 % op de vastgestelde vergoedingen.
Door de gemeente erkende of bij de sportraad aangesloten jeugdsportverenigingen (tot 18j) genieten van een vermindering van 50%.
Bij laattijdige betaling of indien blijkt dat de reservatie niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, vervalt deze reductie.

Dank je, Helena!

En ja, ik krijg graag je onderzoek toegestuurd. :)


Helena Van Remoortel zei:

Hey Eveline,

Bij ons is het standaardtarief 2,7€. Scholen en jeugd betalen de helft, particulieren betalen het dubbele. Als je hierover meer info wil: wij hebben met onze regio een klein onderzoekje gedaan naar deze tarieven dat ik je wel kan bezorgen. Tevens heeft ISB ook recent een onderzoek gedaan (ons onderzoek is daaraan gekoppeld).

Groeten Helena

 

Eveline,

Hierbij de tarieven van de sporthal van Sint-Amands: zie A.

ER zijn tarieven voor inwoners en niet-inwoners

Deze tarieven gelden zowel voor individuelen als voor clubs, bedrijven, ... (erkend of niet erkend)

Geen afzonderlijke tarieven bij wedstrijden, wel voor sportevenementen  (tornooien, ...): zie B.

 

Groeten,

Joris De keersmaecker

 

A.    GEMEENTELIJKE SPORTHAL:

 

Normaal tarief

1/1 zaal

2/3 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

Inwoners Sint-Amands                               

10 EUR/U

8 EUR/U

6 EUR/U

5 EUR/U

Niet-inwoners Sint-Amands

15 EUR/U

10 EUR/U

9 EUR/U

7 EUR/U

Toepasselijke verminderingen op deze tarieven

1/1 zaal

2/3 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

Plaatselijke scholen:

-tijdens de klasuren: (Gratis)

-buiten de klasuren: (-50%)

 

Gratis

5 EUR/U

 

Gratis

4 EUR/U

 

Gratis

3 EUR/U

 

Gratis

2,50 EUR/U

Andersvaliden of buitengewoon onderwijs: (- 50%)

Inwoners Sint-Amands

Niet-inwoners Sint-Amands

 

 

5 EUR/U

7,50 EUR/U

 

 

4 EUR/U

5 EUR/U

 

 

3 EUR/U

4,50 EUR/U

 

 

2,50 EUR/U

3,50 EUR/U

Sint-Amandse jeugd (tot 16 jaar) tijdens de schoolvakanties gedurende de daluren: (- 50%)

 

5,00 EUR/U

 

4,00 EUR/U

 

3,00 EUR/U

 

2,50 EUR/U

Tijdens de daluren van 8.00 u en 16.00 u, uitgezonderd de zaterdagen en zondagen:

Inwoners Sint-Amands

Niet-inwoners Sint-Amands

 

 

 

7 EUR/U

10 EUR/U

 

 

 

5,50 EUR/U

7 EUR/U

 

 

 

4 EUR/U

6,50 EUR/U

 

 

 

3,50 EUR/U

5 EUR/U

Bij veelvuldig gebruik d.w.z.  (minimum 6 uren per week gebruik maken van de sportzaal en dit gedurende heel het sportseizoen:

Inwoners Sint-Amands

Niet-inwoners Sint-Amands

 

 

 

7 EUR/U

10 EUR/U

 

 

  

5,50 EUR/U

7 EUR/U

 

 

  

4 EUR/U

6,50 EUR/U

 

 

 

3,50 EUR/U

5 EUR/U

Jeugdleden (tot 18 jaar) van een sportclub, lid van de gemeentelijke sportraad van Sint-Amands, steeds onder toezicht van een trainer/begeleider van deze sportclub en mits aanvraag vooraf vanwege het clubbestuur : (Gratis)

 

 

Gratis

 

 

Gratis

 

 

Gratis

 

 

Gratis

 

 

B.  RETRIBUTIE VOOR TORNOOIEN EN UITZONDERLIJKE

      SPORTMANIFESTATIES: 

 

Tarieven

Vanaf 1 april tot 31 augustus kunnen, mits voorafgaandelijke schriftelijke aangevraagde toelating, tornooien en uitzonderlijke sportmanifestaties georganiseerd worden inwoners van Sint-Amands (tot uiterlijk 0.00u).

De retributie hiervoor wordt forfaitair vastgesteld  op een bedrag van:

 

 

 

 

75 EUR

 

Buiten de bovenvermelde periode zal het retributierecht voor het organiseren van tornooien en uitzonderlijke sportmanifestaties door inwoners van Sint-Amands verhoogd  worden met:          

50%

De retributie voor tornooien en uitzonderlijke

sportmanifestaties, georganiseerd door niet-inwoners Sint-Amands , wordt verhoogd met:

50%

Voor gebruik tussen 0.00 u en 7u00 wordt een bijkomende retributie gevraagd volgens het normale tarief in A.

In geval van verwarming bij (sport-)evenementen van de zaal moet een bijkomende vergoeding worden betaald: bij gebruik minder dan 4 u: 75 EUR, bij gebruik meer dan 4 u: 150 EUR

In deze retributie is het gebruik van maximum 250 stoelen en tafels voor max. 250 personen inbegrepen

Opm.: Voor het klaarzetten of opruimen van de zaal op een andere dag dan de activiteit wordt het normale uurtarief volgens A.  aangerekend.

Dank je, Joris!

bezorg je een mailadres?

Gebruikersprijzen :

 

Art. 10 :                        Gebruikersprijs                            inwoners en erkende                  niet inwoners Holsbeek en

                                                                 Holsbeekse sportverenigingen        niet erkende sportverenigingen

                              

                                       - 1 unit                                                  7 euro                                                    14 euro

                                       - 2 units                                                10 euro                                                  20 euro

                                       ganse zaal                                            15 euro                                                  30 euro

                                        - 2 units + valput                                 15 euro                                                  /

                                       - ganse zaal + valput                             20 euro                                                  /

                                         danszaal                                      7  euro                                                  14 euro

                                                                                                             

 Art. 11 :         Gebruik van kleedkamer/douche na het buitensporten (lopen, mountainbiken…) :             

                        Prijs per persoon : 1,25 euro

                        Prijs per kleedkamer : 6,20 euro (max 20 personen per kleedkamer)

 

 

Beste,

 

Bij ons bedraagt het tarief € 3,58 voor inwoners van Wingene en Zwevezele. Niet-inwoners betalen het dubbele.

Dit tarief geldt voor alle sportactiviteiten.

 

Sportieve groeten,

 

SIska George

dank je, Marc!

Marc Huygens zei:

Gebruikersprijzen :

 

Art. 10 :                        Gebruikersprijs                            inwoners en erkende                  niet inwoners Holsbeek en

                                                                 Holsbeekse sportverenigingen        niet erkende sportverenigingen

                              

                                       - 1 unit                                                  7 euro                                                    14 euro

                                       - 2 units                                                10 euro                                                  20 euro

                                       ganse zaal                                            15 euro                                                  30 euro

                                        - 2 units + valput                                 15 euro                                                  /

                                       - ganse zaal + valput                             20 euro                                                  /

                                         danszaal                                      7  euro                                                  14 euro

                                                                                                             

 Art. 11 :         Gebruik van kleedkamer/douche na het buitensporten (lopen, mountainbiken…) :             

                        Prijs per persoon : 1,25 euro

                        Prijs per kleedkamer : 6,20 euro (max 20 personen per kleedkamer)

 

 

Dag Eveline

Een erkende Bornemse club betaalt 5 euro/deel, alle andere gebruikers betalen 10 euro/deel en voor commerciële doeleinden 15 euro/deel.

 

Groeten

Marc

dank je, Siska!

Siska George zei:

Beste,

 

Bij ons bedraagt het tarief € 3,58 voor inwoners van Wingene en Zwevezele. Niet-inwoners betalen het dubbele.

Dit tarief geldt voor alle sportactiviteiten.

 

Sportieve groeten,

 

SIska George

RSS

© 2021   Gemaakt door ISB vzw.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden