Beste

sinds 14/3 werden onze medewerkers deeltijds technisch werkloos geplaatst. Op bepaalde dagen werken zij wel in functie van een groot onderhoud dat we nu uitvoeren. Het ziet er echter naar uit dat de periode van sluiting verlengd zal worden. Eind volgende week is in principe ook ons groot onderhoud afgerond. Tegen dan worden alle medewerkers 100% technisch werkloos.

Zij vallen op het systeem (70% loonsbehoud via premie RVA).

Hoe zit dat bij jullie ?

Ik hoor in bepaalde gemeenten dan de medewerkers 100% dienstvrijstelling krijgen en gewoon thuis zitten met 100% weddebehoud; in andere gemeenten hoor ik dat de gemeente of het AGB de 30% loonverlies zou bijpassen. Mijn medewerkers hebben ook contacten met andere zwembaden en vragen uiteraard wat onze gemeente zal doen.

Dank alvast

Weergaven: 144

Reacties op vraag/bericht

Andrès,

De redders in Wingene zijn al 100% technisch werkloos sedert zaterdag 14/3.
De mensen aan de kassa zijn 100% technisch werkloos sedert dinsdag 17/3.

Bij ons is er geen systeem van 100% dienstvrijstelling en 100% weddebehoud. Ik ben wel benieuwd waar dit wel zo is...

Groeten,

Siska

Op dit moment in Mechelen

- binnen de sportinfrastructuren wordt enkel nog gewerkt door twee onderhoudsmensen, de administratie secretariaat, assistent-beheerder en ik zelf

- zaalwachters/redders en kassiers hebben optie gekregen ofwel alternatief werk, ofwel overwerk/verlof opnemen. Deze regeling is in voege tem 3/4. Ook heel aantal in ziekteverlof.

Ik verwacht dat wanneer maatregelen verlengd worden, er toch zal bekeken worden om technisch werkloos in te roepen maar tot op heden is er hier nog geen beslissing in genomen.

Tot op heden was standpunt bestuur: zorgen dat personeel zo weing mogelijk loonverlies heeft, maar dit gaan ze geen weken kunnen volhouden vrees ik.

succes allemaal en zorg goed voor elkaar

Allen,

We zijn nu al enkele weken verder met deze uitzonderlijke maatregelen. In Mol hebben we twee poules gemaakt voor werknemers die niet voldoende taken hebben. Ik denk dat elk bestuur zo veel mogelijk werknemers nuttig wil bezighouden en dat er wel flexibel kan mee omgegaan worden. 

Poule 1 =  ondersteuning triagecentrum (in mijn sportcentrum)

Poule 2  = brede ondersteuning van de organisatie ( boodschappen doen, ondersteuning uitvoerende diensten, instellingen, call center, ondersteuning senioren + , naaien en stikken van mondmaskers en pakken,.... ) er wordt gestreefd dat iedereen zo veel mogelijk zijn taken kan uitvoeren cfr zijn prestatiebreuk. Hier wordt een minimum van 60% aangehouden. 

Voor zij  die telewerken gelden de regels dat zij een minimum van 80% moeten werken. Indien dit niet meer kan, komen zij in de poule terecht. 

Technisch werkloosheid is een keuze:

Indien een personeelslid met geen of onvoldoende zinvol takenpakket bewust kiest om niet naar de poule te gaan, dan kan deze kiezen om verlof/overuren/glijuren/afwezigheid op te nemen of in tijdelijke werkloosheid te gaan indien dit mogelijk is.
Bij deze laatste optie wordt steeds bekeken of dit mogelijk is. Volgende criteria zijn hier bepalend:
- Betreft het een dienst waar overmacht (bv. dienstverlening is gesloten zoals cultuurcentrum) of economische oorzaken (bv. omwille van minder klanten is er onvoldoende werk) van toepassing is.
- Gaat het om een contractueel of statutair personeelslid. Tijdelijke werkloosheid is enkel van toepassing bij een contractueel personeelslid. In geval van een statutair personeelslid zal in dialoog worden getreden zodat deze toch naar de poule gaat of een afwezigheid opneemt.

Er wordt hier veel verantwoordelijkheid gelegd bij de afdelingshoofden/diensthoofden. Opvolging, etc...

Maar dit is op zich niet verkeerd, zo kan iedere afdeling of dienst op zijn manier alles invullen onder een breed kader.

Ik  heb 6 zaalwachters die zelf gekozen hebben voor technische werkloosheid. De andere drie worden ingeschakeld in één van de twee poules. Mijn administratie werkt allemaal thuis. Twee van hen combineren thuiswerken met werken in één van de twee poules.

He zwembad is een PPS verhaal, alle werknemers zijn technisch werkloos behalve de manager en de assistent manager die blijven op post.

Warme groeten en zorg goed voor elkaar.

grt

Bart Van Dijck

gemeente Mol

Voorlopig wordt bij ons in de stad alles in het werk gesteld om het personeel aan de slag te houden.

Sinds deze week kunnen mensen die dit zelf willen de technische werkloosheid aanvragen. De stad past momenteel niets bij.

Het personeel van het zwembad is ingezet op andere diensten (archief, triagecentrum, technische dienst). Enkel personen bleven in het zwembad om daar de grote kuis te doen, maar dit is momenteel gedaan.

We hopen dit te kunnen vol houden.

Tijs Robbens

Zwembad Olympos Dendermonde

RSS

© 2024   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden