Collega's,

Ik zou graag even polsen hoe het zit met jullie sportraden. Hebben jullie enkel goede ervaringen (of ook minderen zoals hier) en hoe zijn jullie tot die goede ervaringen gekomen, maw. wat zijn de oplossingen die jullie hebben gevonden voor problemen die jullie bij de sportraad merkte.

Met welke problemen zit ik zoal:

  • Laag aantal vertegenwoordigers, waarbij voor sommigen het eerder een traditie is om deel te nemen aan de sportraad.
  • Geen gemotiveerde voorzitter/dagelijks bestuur, er zijn geen andere kandidaten.
  • De motivatie voor het overkoepelend beleid is beperkt, de meeste vertegenwoordigen enkel hun vereniging.
  • Zonder de sportdienst is er geen sportraad, geen agenda, geen uitnodiging, niets ...

Ik heb al verschillende oproepen gelanceerd en enkele interessante sessies gekoppeld aan de sportraad (bv. toelichting Paul Van Den Bosch - extrainer Sven Nys). Alle initiatieven hadden dan een heel korte positieve invloed, maar er was enkel geen blijvende verbetering.

Welke vragen heb ik nu:

  • Hoe gaan jullie met de sportraad om nu deze niet meer verplicht is?
  • Hebben jullie een interessante nieuwe werkvorm van de sportraad, met behoud van een adviesfunctie?

Alle suggesties en ideeën zijn welkom!

Alvast bedankt

Weergaven: 275

Reacties op vraag/bericht

Eric,

In Oud-Turnhout (gemeente van 13000 inwoners) hebben we een adviesraad die ook doe-raad is. De sportraad adviseert het gemeentebestuur op niveau van de raad van bestuur en gaat te raden bij de achterban indien nodig.

Verder is de sportraad de motor van het sportpromotionele gebeuren - ze nemen deel aan EVA vzw sportpromotie en stippelen samen met de sportdienst het sportpromotieplan uit. Het zijn dus de vrijwilligers die de sportdienst helpen op allerhande activiteiten. Dit werkt voorlopig zeer goed, met af en toe verjonging van de leden van de raad van bestuur, hetgeen natuurlijk weer nieuw zuurstof geeft aan de sportraad.

Deze vrijwilligers zijn wel lid van een sportclub, maar vertegenwoordigen in de sportraad niet hun sportclub, maar zij helpen met het algemeen sportbeleid in OT. Dit ligt ook korter bij de sportwereld - organiseren, plannen, adviseren; alleen adviseren en vergaderen werkt niet motiverend voor sportmensen - de samenstelling van de raad van bestuur is ook niet evenredig verdeeld over de sportclubs, heeft nooit rekening gehouden met eender welke wettelijk opgelegde verhouding; het zijn mensen die bij de sportraad komen omdat ze het een plezante bende vinden die zeer goed samenwerkt.

Hoe doen we dat? Door een evenwicht te zoeken tussen werken en amusement; kost veel tijd en geld, maar in OT loont het.

Ik weet niet of het een antwoord kan zijn, maar zo werkt de sportraad in OT.

Succes, want een goed draaiende sportraad is van goudwaarde voor het gemeentelijk sportbeleid...

Erik

In Kortrijk hebben we een beetje dezelfde problemen en hebben we al meermaals geprobeerd vanuit een andere visie te gaan denken/werken.
We groeiden uiteindelijk uit van een groep van een 30-tal individuen die elk hun sport kwamen vertegenwoordigen/verdedigen naar werkgroepen competitie/jeugdsport/recreatiesport/seniorensport/schoolsport die 1 maal per maand bijeen kwamen - maar dat was ook geen oplossing aangezien enkel de werkgroepen competitie en jeugd overleefden.
Volgende stap was het opstarten van een beperktere groep (max 20)  met geïnteresseerden uit de competitiesport, recreatiesport, vrije sporters, schoolsport, seniorensport,...en maandelijks samen te komen. We slaagden er wel in om het 'eigen' belang te vervangen door gemeenschappelijk belang-het belang van de sport in het algemeen, we pasten 'nieuwe' vergadertechnieken toe..., maar de interesse/motivatie was er niet meer, er werd afgehaakt, de 'zin' van de sportraad werd in vraag gesteld,...
Sinds januari pakten we het nog anders aan: uit de verslagen van de maandvergaderingen van 2015 haalden we een 4-tal problemen/situaties/vaststellingen nl. de sportraad is te weinig 'gekend', clubs reageren niet of te weinig op voorstellen 'vorming', bij het organiseren van evenementen hebben organisaties dikwijls te maken met dezelfde problemen, het 'gratis' gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur wordt in vraag gesteld in functie van de bouw van een nieuw zwembad met private partner. Voor elk van deze situaties werd een werkgroep (met geïnteresseerden in het item) opgemaakt die om de 2 maand bijeenkomt om te brainstermen over het onderwerp - de volgende maand komt de SR bijeen en wordt vanuit elke werkgroep verslag gegeven. Op die manier hopen we de betrokkenheid en interesse van de leden te kunnen verhogen.
De 'adviserende' taak blijft wel hoofddoel - hoewel een stad eveneens kan overleven zonder sportraad + zonder ondersteunende stadsmedewerker zou er geen sportraad, geen agenda, geen uitnodiging,...zijn :)

Met vriendelijke groeten

Karoline Stock
sportpromotie Kortrijk
Secretaris sportraad (in praktijk :))

Alvast bedankt voor de antwoorden!

Meer ervaringen zijn altijd welkom :)

Dag Erik,

Neem eens contact met:

Kevin Buydts | stafmedewerker ISB  - tel 03/780.91.04

 Mvg, Ine

RSS

© 2020   Gemaakt door ISB vzw.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden