Wanneer een vereniging een sportmanifestatie organiseert in de sporthal waarbij zij toestemming krijgt van de gemeente , drank te verkopen in de sporthal ten voordele van de club; dienen er dan bepaalde afspraken gemaakt te worden met de uitbaters van het cafétaria?

> Alle informatie, reglementen etc. hieromtrent van toepassing binnen uw gemeente is welkom

> Alvast bedankt

>  
  Sportdienst Balen
> Chantal Bylemans

Weergaven: 310

Reacties op vraag/bericht

Geachte

 

In Meulebeke (West-Vlaanderen) dienen organisatoren, na goedkeuring te hebben gekregen van de sportdienst voor de organisatie van een sportevenement, zich te wenden tot de cafetaria-uitbater (concessie). De organiserende club maakt met de concessionaris een overkomst van samenwerking. Ofwel gaat een percentage van de verkoop naar de concessionaris ofwel wordt er vooraf een bepaald bedrag afsproken.

 

Hopende u hiermee van dienst te zijn

Beste collega

 

In Overpelt verloopt het op dezelfde manier als in Meulebeke. De clubs dienen te onderhandelen met de concessionaris van de cafetaria.

 

Driek ten Haaf

Chantal,

De verenigingen dient te onderhandelen met de cafetaria-uitbater van sporthal De Schalk. Sinds vorig jaar moet de vereniging een kopie van deze schriftelijke overeenkomst aan de sportdienst bezorgen. Dit is beslist nadat een vereniging ons had gezegd dat zij een overeenkomst hadden met de cafetaria-uitbater, wat niet het geval was. De club had er niet beter op gevonden om buiten aan de sporthal een tent met een tapinstallatie te plaatsen. Ik bespaar je de hele zever die hierrond is geweest.

 

Uittreksel uit de overeenkomst uibating cafetaria sporthal Tisselt:

" Zo zullen Tisseltse sportverenigingen, aangesloten bij de sportraad en met het statuut van contractueel gebruiker van de sporthal, naar aanleiding van een eigen sportorganisatie de cafetaria voor eigen rekening mogen uitbaten. Bij dergelijke gelegenheden wordt de V.Z.W. Blaasveldse Sportvereniging ontslagen van alle verantwoordelijkheden die in deze overeenkomst vastgelegd worden en zijn het de occasionele uitbaters die deze verplichtingen zullen nakomen. Deze toelating wordt beperkt tot één manifestatie per jaar die zich maximaal over drie kalenderdagen zal spreiden. De schriftelijke aanvraag dient minimum 42 dagen voor de aanvang der activiteiten ingediend te worden bij de V.Z.W. Sport en Ontspanning – Willebroek die de V.Z.W. Blaasveldse Sportvereniging uiterlijk 28 dagen na ontvangst van de aanvraag  - waarbij de poststempel als bewijs geldt – in kennis zal stellen van haar beslissing."

bedankt voor de info

grtn

Chantal

Nico Landuyt zei:

Geachte

 

In Meulebeke (West-Vlaanderen) dienen organisatoren, na goedkeuring te hebben gekregen van de sportdienst voor de organisatie van een sportevenement, zich te wenden tot de cafetaria-uitbater (concessie). De organiserende club maakt met de concessionaris een overkomst van samenwerking. Ofwel gaat een percentage van de verkoop naar de concessionaris ofwel wordt er vooraf een bepaald bedrag afsproken.

 

Hopende u hiermee van dienst te zijnChantal Bylemans zei:

bedankt voor de info

grtn

Chantal

Nico Landuyt zei:

Geachte

 

In Meulebeke (West-Vlaanderen) dienen organisatoren, na goedkeuring te hebben gekregen van de sportdienst voor de organisatie van een sportevenement, zich te wenden tot de cafetaria-uitbater (concessie). De organiserende club maakt met de concessionaris een overkomst van samenwerking. Ofwel gaat een percentage van de verkoop naar de concessionaris ofwel wordt er vooraf een bepaald bedrag afsproken.

 

Hopende u hiermee van dienst te zijnDirk Verbeeck zei:

Chantal,

De verenigingen dient te onderhandelen met de cafetaria-uitbater van sporthal De Schalk. Sinds vorig jaar moet de vereniging een kopie van deze schriftelijke overeenkomst aan de sportdienst bezorgen. Dit is beslist nadat een vereniging ons had gezegd dat zij een overeenkomst hadden met de cafetaria-uitbater, wat niet het geval was. De club had er niet beter op gevonden om buiten aan de sporthal een tent met een tapinstallatie te plaatsen. Ik bespaar je de hele zever die hierrond is geweest.

 

Uittreksel uit de overeenkomst uibating cafetaria sporthal Tisselt:

" Zo zullen Tisseltse sportverenigingen, aangesloten bij de sportraad en met het statuut van contractueel gebruiker van de sporthal, naar aanleiding van een eigen sportorganisatie de cafetaria voor eigen rekening mogen uitbaten. Bij dergelijke gelegenheden wordt de V.Z.W. Blaasveldse Sportvereniging ontslagen van alle verantwoordelijkheden die in deze overeenkomst vastgelegd worden en zijn het de occasionele uitbaters die deze verplichtingen zullen nakomen. Deze toelating wordt beperkt tot één manifestatie per jaar die zich maximaal over drie kalenderdagen zal spreiden. De schriftelijke aanvraag dient minimum 42 dagen voor de aanvang der activiteiten ingediend te worden bij de V.Z.W. Sport en Ontspanning – Willebroek die de V.Z.W. Blaasveldse Sportvereniging uiterlijk 28 dagen na ontvangst van de aanvraag  - waarbij de poststempel als bewijs geldt – in kennis zal stellen van haar beslissing."

Hoi Chantal,

bij ons is het ook de gewoonte dat clubs die zelf drank willen verkopen, of iets anders van catering willen voorzien, dit steeds doen in onderling overleg met de concessionaris van de cafetaria

groetjes!
Mieke 

Beste,

In onze sporthal is het wél mogelijk dat organisatoren zelf kiezen waar zij hun dranken afnemen. Dit staat natuurlijk wel uitdrukkelijk vermeld in ons concessiecontract tussen het gemeentebestuur en de concessionaris (Brouwerij Alken-Maes). Er is bij de toewijzing wel voorzien (staat niet in het concessiecontract) dat indien de organisatoren van evenementen in de sporthal toch hun dranken afnemen bij de vaste drankenleverancier van de concessionaris, zij 15% korting krijgen op de normale aankoopprijs. Dit om de organisatoren aan te moedigen om hun dranken bij evenementen bij de concessionaris af te nemen, maar er is dus geen afnameverplichting.

Wij hebben hiervoor al jaren bewust voor gekozen omdat wij in het verleden wel eens problemen hadden met de concessionaris (niet de huidige!) die niet altijd  een goede service leverde (slechte frigo's, lekkende tapkranen, te beperkt drankenassortiment, laattijdige leveringen, foutieve facturen, ....) aan organisatoren, maar waaraan de organisatoren contractueel verbonden waren via ons concessiecontract.

In bijlage vindt u ons concessiecontract : zie artikel  3.c. voor de bepaling over het afnemen van dranken bij evenementen in de sporthal

 

Groeten,

 

Joris De keersmaecker

Bijlagen:

RSS

© 2024   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden