Beste

Zijn er al gemeenten die steunmaatregelen aangekondigd hebben voor de sportverenigingen?

Wij hebben de opdracht gekregen om de problemen van de clubs in kaart te brengen om nadien te bespreken welke steunmaatregelen mogelijk/noodzakelijk zijn.

Mvg,

Elke Buelens

Sportdienst Brasschaat.

Weergaven: 385

Reacties op vraag/bericht

Dag Elke

Bij ons worden alle maatregelen over de organisatie heen morgen besproken. Mogelijke voorstellen zijn:

- tariefverhoging die normaal 1/8 ging ingaan, met één jaar uit te stellen

- extra subsidie

- clubs met langdurige huurovereenkomst, huur van dit jaar spreiden over de komende jaren

- concessievergoedingen worden tijdens sluiting bevroren 

- abonnementen en dergelijke worden verlengd gedurende de periode van sluiting

Andere maatregelen of opties worden nog onderzocht. ook wel interesse in wat er bij andere steden en gemeenten zal gebeuren.

Katrien,

Bij ons kijken we ook een beetje naar andere gemeenten en steden...

Hebben jullie de clubs bevraagd?

grt

Bart

Wij hebben enkele spontane reacties van clubs gekregen maar hebben nog geen rondvraag gedaan. Dit bekijken we nog op welke manier we dit al dan niet zullen organiseren.

Maatregelen die hier boven staan zijn eigen suggesties. Tariefverhoging is al heel wat discussie, ook voor corona tijdperk, over geweest, vandaar deze suggestie is gedaan om dit met één jaar uit te stellen. We denken dat dit wel zou geapprecieerd worden.

Het is heel moeilijke materie. Ik heb enkel de lijst voor vrije tijd nog maar gezien met mogelijke steunmaatregelen. Dan hebben we het nog niet over de plaatselijke horeca, socciale sector, ... . 

Alle ideeën/suggesties dus meer dan welkom.

Bart Van Dijck zei:

Katrien,

Bij ons kijken we ook een beetje naar andere gemeenten en steden...

Hebben jullie de clubs bevraagd?

grt

Bart

Allen,

Misschien kan ISB haar voelsprieten even gebruiken? Welke steunmaatregelen leven er binnen de lokale besturen om de verenigingen extra te ondersteunen?

grt

Bart

Hey Elke,

Wij inventariseren hier ook alvast de vragen/noden van (sport)verenigingen, om te bekijken of er steunmaatregelen nodig zullen zijn en onder welke vorm. Dit zal geen gemakkelijke kwestie worden binnen de globale steun die de gemeente aan verschillende actoren (middenstand, lokale economie, welzijn,...) zal moeten geven, en zal misschien ook met andere partners (federaties,...) moeten bekeken worden. Maar zoals gezegd, wij inventariseren in 1ste instantie inderdaad momenteel ook de signalen van de sportclubs om de noden in kaart te brengen.

Groetjes,

Sam

dag Elke,

maatregelen die in Kortenaken reeds genomen zijn:

- concessieveroeding sporthal van april moet niet betaald worden (kwijtgescholden).

- renteloze leningen van verenigingen moeten dit jaar niet afgelost worden. De aflossing wordt met 1 jaar uitgesteld.

de inventarisatie van ISB lijkt me inderdaad een nuttig instrument om sportdiensten te informeren over de maatregelen die genomen worden door lokale besturen.

met sportieve groeten,
Andy Braem
Sportdienst Kortenaken

Dag Iedereen,

morgen wordt bij ons de impact van corona op jeugd- en sportverenigingen mee onder de loupe genomen.

Wij hebben een eerste screening van impact en voorstellen gedaan die momenteel vooral op het vlak van infrastructuur zitten: bevriezen van huur, uitstel van aflossing van leningen, ondersteuning naar aanleg van velden,...

Voor het uitwerken van andere ondersteuningsvormen, is het nog net te vroeg. Daar zijn we uiteraard ook benieuwd hoe andere gemeenten hiermee omgaan.

Wendy

hoi Elke,

Hierbij onze voorstellen:

1. clubs die nog een lening af te lossen hebben dienen zich in eerste instantie voor uitstel van aflossing te richten naar de bank. Normaal gaan de banken 6 maanden uitstel van betaling toekennen. Indien niet is de stad bereid om een renteloze lening toe te kennen waarmee ze hun lening verder kunnen afbetalen.

2. uitstel van betaling voor huren en erfpachtcijnsen tot op het einde van het jaar. Er wordt een korting op voorzien van 4/12 van het totale bedrag. Deze breuk kan wijzigen als de crisis langer aansleept.

3. subsidies werking clubs en kwalitatieve jeugdsportbegeleiding worden per direct uitbetaald op basis van 80% van het bedrag dat ze in 2019 kregen. In december gebeurt een correctie op basis van de nieuw verwerkte gegevens.

4. subsidie groenonderhoud is direct uitbetaald (gebeurt normaal pas in juni)

5. er wordt een noodfonds samengesteld waar alle verenigingen ev. een beroep kunnen op doen volgens welbepaalde criteria (nog niet helemaal afgeklopt- wordt per sector bekeken.)

groeten en hou het allen gezond!

Bedankt allemaal voor de reacties.

Als er bij ons concrete maatregelen volgen zal ik ze hier nog droppen zodat jullie op de hoogte zijn van onze plannen.

Mvg,

Elke Buelens

Bedankt voor het deln van de reacties.

Voor stad Vilvoorde is dit wat wij voorgesteld hebben aan het bestuur:

  • erkende jeugd, sport en socio-culturele verenigingen die vorig jaar werkingssubsidies ontvingen, krijgen in juni 50% van het bedrag van vorig jaar uitgekeerd als voorschot;
  • erkende jeugd, sport en socio-culturele verenigingen die vorig jaar geen werkingssubsidies ontvingen, kunnen een forfait krijgen van 250 euro (vereniging zonder jeugdwerking) of 500 euro (vereniging met jeugdwerking), onder voorwaarde dat ze achteraf wel nog een dossier werkingssubsidies 2020 indienen. De dienst vraagt dit op via een engagementsverklaring en de benodigde gegevens voor uitbetaling;
  • erkende jeugd, sport en socio-culturele verenigingen kunnen in het najaar een corona-forfait krijgen. Hiervoor worden overschotten op andere subsidiepotten bestemd voor verenigingen (materiaalsubsidie sport, kadervormingen jeugd en sport, projectsubsidies jeugd, sport en socio-cultureel) overgedragen naar het respectievelijke actienummer werkingssubsidies jeugd, sport en socio-cultureel. Er wordt bekeken welke middelen kunnen vrijgemaakt worden.

Mvg

Lieven

Johan,

Is er - een maand na je bericht - al meer info over wat er in dit noodfonds zal staan? Ook in Turnhout zijn we gestart met een noodfonds op te maken, maar we moeten nog bepalen wat er zal inkomen. Input is dus welkom :-)

mvg

Laure

Johan Schepers zei:

hoi Elke,

Hierbij onze voorstellen:

1. clubs die nog een lening af te lossen hebben dienen zich in eerste instantie voor uitstel van aflossing te richten naar de bank. Normaal gaan de banken 6 maanden uitstel van betaling toekennen. Indien niet is de stad bereid om een renteloze lening toe te kennen waarmee ze hun lening verder kunnen afbetalen.

2. uitstel van betaling voor huren en erfpachtcijnsen tot op het einde van het jaar. Er wordt een korting op voorzien van 4/12 van het totale bedrag. Deze breuk kan wijzigen als de crisis langer aansleept.

3. subsidies werking clubs en kwalitatieve jeugdsportbegeleiding worden per direct uitbetaald op basis van 80% van het bedrag dat ze in 2019 kregen. In december gebeurt een correctie op basis van de nieuw verwerkte gegevens.

4. subsidie groenonderhoud is direct uitbetaald (gebeurt normaal pas in juni)

5. er wordt een noodfonds samengesteld waar alle verenigingen ev. een beroep kunnen op doen volgens welbepaalde criteria (nog niet helemaal afgeklopt- wordt per sector bekeken.)

groeten en hou het allen gezond!

RSS

© 2024   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden