Redders van een zwemclub als vrijwilliger inschakelen tijdens de cluburen zonder aanweigheid eigen redders

Collega's,

Door de sluiting van het zwembad van het Atheneum van Boom, staat onze zwemclub op 30/6/2014 op straat.

 

De zwemclub vraagt nu meer zwemuren in Kapelle o/d Bos, waar zij ook een werking heeft. Dit zwembad wordt geëxploiteerd door de gemeentebesturen van Kapelle o/d Bos en Willebroek.

Tot nu toe diende de zwemclub eigen redders ter beschikking te stellen tijdens hun trainingsuren.(contractuele overeenkomst opgelegd door de raad van bestuur van de projectvereniging). Er was ook altijd een redder van de projectvereniging aanwezig tijdens de trainingsuren. (= beslissing van de RVB van de projectvereniging omwille van verantwoordelijkheid).

Nu is er een discussie ontstaan over het al dan niet ter beschikking stellen van eigen redders tijdens de trainingsuren van de zwemclub

De discussie tussen de technici van beide gemeenten

Er is een probleem naar verantwoordelijkheid. RVB kan/wil eigen aansprakelijkheden niet afwentelen op de club. De uitbater (in dit geval de projectvereniging) blijft eindverantwoordelijke. Wie is er verantwoordelijk bij een verdrinking? De RVB vreest dat dat de eindverantwoordelijkheid bij hun ligt. (goede huisvaderprincipe).

Een mogelijke oplossing zou zijn om de 'clubreddders' contractueel  te binden.

Probleem: strikt genomen kom dit dan neer op "contractueel afwimpelen van BA"? Volgens de rechtspositieregeling is dit geen personeel van de projectvereniging.

Mogelijke oplossing hiervoor is om aan de clubtrainers een vrijwilligersovereenkomst (al dan niet met een kleine vergoeding) aan te bieden.

De vraag hierop was of een redder als "vrijwilliger" een haalbare zaak is. Is de exploitant bijv. burgerrechtelijk aansprakelijk bij een foutieve keuze van een vrijwilliger?

Zoals je ziet heerst er in Kapelle o/d Bos een grote angst ivm verantwoordelijkheden die al dan niet zouden gevolgd worden.

Mijn concrete vraag: zijn er tijdens de trainingsuren van de clubs (zwem-, waterpolo, duikclub(s)...) in jullie zwembad steeds eigen redder(s) aanwezig.

Indien neen, hoe werd dit dan opgelost zodat de exploitant in deze geen verantwoordelijkheid heeft?

Ik heb wel weet van een 'sleutelcontract' dat wordt toegepast in het zwembad van Liedekerke. = eerdere vraag op het forum van Caroline van Gyssel (Antwerpen).

 

mvg

Dirk

 

 

 

 

 

Weergaven: 700

Reacties op vraag/bericht

Een goeie vraag waarop ik ook wel antwoord zou willen, van iemand die meer over rechtspraak kent.

Wij hebben een vergelijkbare situatie, waarbij de clubs eigen redders moeten voorzien. Dit is vastgelegd in het contract.

Zij moeten ook telkens hun aanwezigheid aftekenen op een lijst. Wij hebben dus én de garantie dat ze een redder hebben (bijscholingsattesten en diploma's zijn bij mij aanwezig ter inzage) én een controle op aanwezigheid.

Er is steeds een redder van het zwembad zelf aanwezig, voor onderhoudstaken en om af te sluiten. Maar deze houdt dus geen toezicht. Deze controleert ook of er dus wel een clubredder aanwezig is voor de club. Indien niet, heeft de club 2 keuzes: geen training, of onze redder "huren" voor €25/trainingsuur.

Volgens mij moet je steeds voorzien dat je bad (verhuurd of niet) voldoende toezicht heeft, conform de vlarem. Of je dit nu zelf organiseert of verplicht voor de club maakt niet uit denk ik.

In het zwembad van Lebbeke (TMVW) is er geen personeel aanwezig van het zwembad zelf tijdens de clubtrainingen denk ik. Misschien daar een horen hoe zij dit doen?

Tijs

Olympos Dendermonde

Bij ons is ook geen jurist aanwezig...

De club voorziet in een eigen redder op zaterdagvoormiddag.
Er zijn telkens twee clubs aanwezig, dus ook twee redders.

Enkel een poetsdame van het eigen personeel (AGB) is dan aanwezig.

Veerle

Ninove 

Dag Dirk

Inderdaad een moeilijke kwestie. En kort geantwoord: het zwembad blijft inderdaad altijd aansprakelijk.

Zoals Tijs zegt ben je in theorie in orde als het benodigd aantal hoger redders aanwezig is en ze op de hoogte zijn van de procedures (cfr. Vlarem). Daarbij maakt het dus niet uit of die redder een clubredder is, een redder in dienst van het zwembad of een leerkracht LO of …

Maar dit is inderdaad moeilijk om steeds te controleren als het om derden gaat. En aangezien de exploitant van het zwembad altijd aansprakelijk blijft, zorgen ze er in heel wat zwembaden voor dat er ook tijdens bv. clubzwemmen met clubredders een ‘vaste’ redder van het zwembad aanwezig is.

Zie ook een artikeltje dat ooit in ons tijdschrift verscheen: http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/210/closeup2.pdf

Mvg

Joke

Bij ons zorgen de clubs ook voor eigen redders, zij onderteken elk zwemuur af op een kalender + aantal aanwezigen.

Er is eigen personeel aanwezig in de accommodatie maar niet als redder. Indien opgemerkt wordt dat er geen redder aanwezig is mag er geen les gegeven worden.

Alle diploma's en bijscholingsattesten zijn in mijn bezit.

Elk jaar krijgen de clubs een kopie van het reglement van inwendige orde, noodplan en toezichtplan. Zij moeten een getekend exemplaar, voor ontvangst, van de bevestigingsbrief terug bezorgen in het zwembad.

MVG,

Heidi De Baets

Dag Dirk,

Bij ons, Sportcomplex Rivierenland, of zoals jij het noemt, Atheneum Boom, zijn er inderdaad geen redders na de schooltijden aanwezig.
Wij verhuren de installatie aan verenigingen die voorzien in eigen redders.

Ik ben ook geen jurist, maar geen verantwoordelijkheid is enkel mogelijk door geen zwemmen toe te laten: dan kan er niks gebeuren.

Wij hebben inderdaad meerdere clubs die huren en hetgeen ik, als beheerder heb gedaan, is geprobeerd het “goed huisvaderschap” na te streven.

Ik heb naast het puur zakelijke basiscontract een aantal bijlagen toegevoegd, waardoor betrokkenheid en dialoog met de club groter is geworden:

Extra bijlagen aan het contract bevatten gegevens aangaande controle zwembadwater, waarin verwijzing naar de procedure van hoe ze moeten meten voorafgaand aan de zwembeurt en wat ze moeten doen in geval van afwijkingen. De metingen vullen ze in op een blad, dat mijn redders de volgende ochtend ook opvolgen naar aanvulling. Werd het niet aangevuld neem ik contact op.
Voor deze procedures doen we jaarlijks samen een instructiemoment: ikzelf en één van mijn redders zijn aanwezig op een clubmoment en we vragen de voltallige reddersstaf aanwezig te zijn, vergezeld van mensen van het bestuur. We doen een demonstratie van de procedure en laten redders dit zelf oefenen en opschrijven.
Tijdens deze sessie leg ik ook de noodprocedures en evacuatie uit.
ze vullen ook een blad in wie de redder(s) op elk zwemmoment is (of zijn), zodat er altijd een spoor bestaat.
Onderaan de bijlage mogen een bestuurlid en de verantwoordelijke van de reddersstaf hun naam invullen voor gelezen, uitgevoerd en akkoord.

Geen verantwoordelijkheid dragen is m.i. niet mogelijk. Als de RvB beslist dat je na de uren moet verhuren, doe je dat. Door proactief te handelen kan je als beheerder alleen maar je best doen als goed huisvader en risico’s beperken. Als het dan tot een ongewenste situatie komt (verdrinking) heb je er alles aan gedaan om risico’s in te dijken.

Voor wie interesse heeft kan ik het basiscontract en de bijlages bezorgen. Hier uploaden is iets te zwaar, ik stuur het wel door via wetransfer. Bezorg je verzoek op mail aan sportcomplex.sgr6@g-o.be en ik stuur alles via wetransfer door.

Sportieve groeten

:) Werner Lamberts

Dag Werner

De discussie is ondertussen in Kapelle o/d Bos uitgeklaard.

Het zinnetje uit het ISB-tijdschrift 'de exploitant blijft altijd verantwoordelijk' heeft de doorslag gegeven.

Er zal steeds een eigen redder van het zwembad aanwezig zijn tijdens de trainingsuren van de zwemclub...

Iedereen bedankt voor de reacties.

MVG

Dirk

Op zaterdagvoormiddag is hier enkel een poetsvrouw van het eigen bestuur.

De club voorzien een hoger redder en tekent af voor aanwezigheid.

Mvg Veerle

RSS

© 2023   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden