De laatste tijd is de trend meer en meer om diensten uit de sector vrije tijd (sport - cultuur - jeugd ...) samen te voeten en een overkoepelende werking uit te voeren.

Bij wie van jullie is dit reeds het geval.
Misschien kunnen we hiervoor nuttige praktijkgegevens verzamen en ervaringen uitwisselen.

Weergaven: 677

Reacties op vraag/bericht

bij ons verloopt de samenwerking tussen de diensten uit de sector vrije tijd momenteel op een laag pitje,

heb dus geen good practices te delen

(behalve tot stand komen van vrijetijdspas vorig jaar...)

Suggestie: vraag eens op bij ISB waar ze een vrije tijdsbeleidsplan hebben (ipv sbp). In Bierbeek is dit het geval dat ik weet.

Ik ben dinsdag op een vorming van jong ISB ook iemand tegengekomen waar ze met een vrije tijdsdienst werkten. Ben wel haar naam en gemeente kwijt. Msh kan Lien van Belle van het ISB u hier mee verder helpen?

Tom bedankt voor de suggestie.

Tom Harding zei:

Suggestie: vraag eens op bij ISB waar ze een vrije tijdsbeleidsplan hebben (ipv sbp). In Bierbeek is dit het geval dat ik weet.

Ik ben dinsdag op een vorming van jong ISB ook iemand tegengekomen waar ze met een vrije tijdsdienst werkten. Ben wel haar naam en gemeente kwijt. Msh kan Lien van Belle van het ISB u hier mee verder helpen?

In Torhout werken wij al enkele jaren met een Koepel vrije tijd.  Jaarlijks hebben we een aantal dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarbij jeugd, cultuur, sport, kinderopvang, kinderboerderij, bib, academie samenwerken op evenementen op poten te zetten: bv. kids in de stad, doe-dagen, vervoersproject voor sportkampen van en naar de kinderopvang, kwiek ontbijt, stoeter, toeter, gezamenlijk drukwerk om activiteiten aan te kondigen, sociaal tarief...  't vraagt wat energie om tot duidelijke afspraken te komen wie wat voor zijn rekening neemt, maar het resultaat is meestal een mooier evenement dan je alleen zou kunnen realiseren...

op http://www.cijferboek.be kan je een overzicht krijgen van Oost-Vlaamse gemeenten die een onderdeel zijn van een ruimere dienst. De informatie dateert van eind 2007. Voorjaar 2012 wordt informatie van eind 2011 gepubliceerd.

 

Bedankt Heidi,

Dit zijn reeds concrete zaken die blijkbaar ook een positief regsultaat geven. In Lokeren proberen we ook dergelijke activiteiten op te zetten, alhoewel nu nog beperkt. Buurtwerking en drukwerk verlopen reeds samen met de jeugddienst.

Heidi Trio zei:

In Torhout werken wij al enkele jaren met een Koepel vrije tijd.  Jaarlijks hebben we een aantal dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarbij jeugd, cultuur, sport, kinderopvang, kinderboerderij, bib, academie samenwerken op evenementen op poten te zetten: bv. kids in de stad, doe-dagen, vervoersproject voor sportkampen van en naar de kinderopvang, kwiek ontbijt, stoeter, toeter, gezamenlijk drukwerk om activiteiten aan te kondigen, sociaal tarief...  't vraagt wat energie om tot duidelijke afspraken te komen wie wat voor zijn rekening neemt, maar het resultaat is meestal een mooier evenement dan je alleen zou kunnen realiseren...

In onze gemeente geen overkoepelende dienst vrije tijd. Wel een zéér nauwe samenwerking, wellicht ook in de hand gewerkt door een ligging van de diverse diensten op een site 'Ter Kommen'. Door deze nauwe samenwerking niet echt nood aan een nog een overkoepelende werking. Wel plegen we op een regelmatig tijdstip met alle vrijtijdsdiensten (sport, culuut, jeugd, bib, ocmw en toerisme) informeel overleg met het college (tijdens middag tijdens een etentje).

Dag Herman

In Sint-Truiden werken de diensten sport, jeugd, cultuur, toerisme voorlopig nog onafhankelijk van elkaar. Wij werken nogal eens samen met de jeugddienst (kinderevenement, coördinatie lay-out en druk jobstudentenfolder, ...)en soms met toerisme (uitwerking MTB-route, bemanning kerstschaatsen, arrangement toerisme en zwemmen).

Ons MAT is wel bezig met een nieuw personeelskader, waarbij er een sectorcoördinator boven deze diensten zal staan, die dan ook in het MAT zal zetelen.

Naast bovengenoemde samenwerking hebben wij wel een 'ronde tafel evenementen', dat gecoördineerd wordt door de cultuurbeleidscoördinator. Alle evenementen en activiteiten, ook van privé-organisatoren, worden in dat overleg besproken. De sportfunctionaris/sportpromotor zetelt ook in dat overleg. Gezamenlijk formuleren de functionarissen van de verschillende diensten een advies naar het schepencollege over de eigen en privé-sportactiviteiten, vooral dan evenementen. Het voordeel is dat je kan inspelen op elkaar, dat je kan samenwerken wanneer je dat nodig acht.

Bedankt Nadine,

In Lokeren hebben wij die structuur reeds, waarbij er een sectorhoofd boven de diensten vrije tijd staat.

Wij hebben jaarlijks een 5-tal overlegmomenten, maar hier zijn nog geen gezamelijke evenementen uit voort gekomen. Wel wordt hier de problematiek van de diesten besproken en advies naar het MAT uitgebracht.

Hopelijk evolueren we ook naar een overleg zoals bij jullie.

Nadine Beirinckx zei:

Dag Herman

In Sint-Truiden werken de diensten sport, jeugd, cultuur, toerisme voorlopig nog onafhankelijk van elkaar. Wij werken nogal eens samen met de jeugddienst (kinderevenement, coördinatie lay-out en druk jobstudentenfolder, ...)en soms met toerisme (uitwerking MTB-route, bemanning kerstschaatsen, arrangement toerisme en zwemmen).

Ons MAT is wel bezig met een nieuw personeelskader, waarbij er een sectorcoördinator boven deze diensten zal staan, die dan ook in het MAT zal zetelen.

Naast bovengenoemde samenwerking hebben wij wel een 'ronde tafel evenementen', dat gecoördineerd wordt door de cultuurbeleidscoördinator. Alle evenementen en activiteiten, ook van privé-organisatoren, worden in dat overleg besproken. De sportfunctionaris/sportpromotor zetelt ook in dat overleg. Gezamenlijk formuleren de functionarissen van de verschillende diensten een advies naar het schepencollege over de eigen en privé-sportactiviteiten, vooral dan evenementen. Het voordeel is dat je kan inspelen op elkaar, dat je kan samenwerken wanneer je dat nodig acht.

sportdienst is in Kasterlee ook geïntegreerd in dienst Vrije Tijd( met jeugd-&cultuurdienst, toerisme, welzijn, bibliotheek, kinderopvang); daarvan zitten drie diensten( jeugd-sport-cultuur) op eenzelfde plaats; kinderopvang, toerisme, welzijn en bib zijn elders gehuisvest ; we overleggen 3 maandelijks op uitnodiging van de secretaris in een collega VT-groep; samenwerking loopt goed bij de organisatie van het jaarlijks vakantie-aanbod, jaarlijkse Buitenspeeldag ( jeugd) bv drukwerk, inschrijvingen, kortingen,... ; voor senioren en G-sport is er beperkte samenwerking met dienst welzijn; met dienst toerisme is er samenwerking op vlak van sportrecreatieve infrastructuur ( MTB-pad, Ruiterpad, ...) ; niemand van de dienst VT is vertegenwoordigd in het MAT en dat is een tekort.

vandaar wil de gemeentesecretaris in 2012 een coördinerende functie openstellen via een mandaat(opdrachthouderschap) à rato van 20% ; daarvoor ben ik op zoek naar een voorbeeld functieomschrijving van dgl.  sectorverantwoordelijke en visie op samenwerking. Misschien heb jij dit wel ...? 

Francine,

Bedankt voor uw reactie. Wat jullie de dienst Vrije Tijd noemen zit bij ons in een grotere sector (Burgerzaken, Onderwijs en Vrijte Tijd) vertegenwoordigd in het MAT door een directeur van deze sector. Binnen deze sector zal vanaf dit jaar de dienst sport en jeugd samen gehuisvest worden en dus meer moeten samenwerken voor o.a. buurtwerking en kansengroepen. Ik bekijk wat ik je eventueel kan bezorgen.

Francine Broos zei:

sportdienst is in Kasterlee ook geïntegreerd in dienst Vrije Tijd( met jeugd-&cultuurdienst, toerisme, welzijn, bibliotheek, kinderopvang); daarvan zitten drie diensten( jeugd-sport-cultuur) op eenzelfde plaats; kinderopvang, toerisme, welzijn en bib zijn elders gehuisvest ; we overleggen 3 maandelijks op uitnodiging van de secretaris in een collega VT-groep; samenwerking loopt goed bij de organisatie van het jaarlijks vakantie-aanbod, jaarlijkse Buitenspeeldag ( jeugd) bv drukwerk, inschrijvingen, kortingen,... ; voor senioren en G-sport is er beperkte samenwerking met dienst welzijn; met dienst toerisme is er samenwerking op vlak van sportrecreatieve infrastructuur ( MTB-pad, Ruiterpad, ...) ; niemand van de dienst VT is vertegenwoordigd in het MAT en dat is een tekort.

vandaar wil de gemeentesecretaris in 2012 een coördinerende functie openstellen via een mandaat(opdrachthouderschap) à rato van 20% ; daarvoor ben ik op zoek naar een voorbeeld functieomschrijving van dgl.  sectorverantwoordelijke en visie op samenwerking. Misschien heb jij dit wel ...? 

In Roeselare vallen een aantal diensten onder een departement Vrijetijd en onderwijs. Dit wordt voorgezeten door een departementshoofd, met de nodige vergaderingen e.d.

Tussen de jeugd- en sportdienst en dienst kinderopvang bestaat er al een 5-tal jaar een koepel op vlak van promotie (gezamenlijke brochure, gezamenlijke inschrijvingsperioden,...).  Jeugd- en Sport werkt voor deze inschrijvingen met het programma recreatex: gezamenlijk inschrijvingsmoment, betalingsmogelijkheden (vanaf de paasvakantie),...  Er wordt dit jaar ook voor het eerst een spel- en sportkamp georganiseerd (zomervakantie).

Het pakket recreatex wordt dit jaar verder uitgebreid naar alle diensten binnen het departement vrijetijd.  Dit voor zaalreserveringen, verhuur, kassa, inschrijvingen,...

RSS

© 2024   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden