Hoi collega's,

volgende week bespreekt de sportraad op vraag van het college het schrappen van volgende regel in het erkenningsreglement voor sportclubs:

"... minstens 30% van de actieve leden + bestuursleden moet inwoner van Lubbeek zijn"

Deze regel zorgt hier al jaren voor controverse en tumult. Grote sportclubs die bovenlokaal werken (en bv in andere gemeentes zalen huren omdat hier geen plaats is) of aan de rand liggen komen hier soms mee in de knoei en durven al eens te foefelen.

Dit jaar hebben we een rolstoelbasketclub voor kindjes hun erkenning (en bijgevolg ook subsidie) afgenomen omdat er nu éénmaal niet veel kindjes in een rolstoel zitten in Lubbeek maar vooral omdat die natuurlijk erg bovenlokaal werken. (schurken zijn we!)

We hebben wel een regel dat de zetel in Lubbeek moet zijn en ook de sportactiviteiten.

Mijn vraag voor jullie

1. Hebben jullie dergelijke erkenningsregel die een inwonerspercentage vooropstelt? Of niet? 

2. Zo ja, hoeveel? en wat doen jullie met die bovenlokale speciallekes of nichesporten?

groetjes uit Lubbeek,

Tom

Weergaven: 719

Reacties op vraag/bericht

Hallo Tom,

Bij ons wordt voor erkenning gevraagd dat een meerderheid van de bestuursleden en sportende leden samen in Groot-Zaventem moet wonen. 50% dus...

Voor zover ik weet worden hier geen uitzonderingen op gemaakt.

groetjes,

Anne

Wij hebben inmiddels een algemeen erkenningsreglement voor alle verenigingen.

Daarin staat oa:

75 % van de actieve leden zijn inwoner van Bornem of het merendeel van de activiteiten vindt plaats in Bornem

Tom,

bij ons moet minstens 1/3 van de leden inwoner zijn van Lebbeke (vroeger was dit 50%). Wij hebben "last" van 1 club die een werking heeft in 2 verschillende gemeenten (en dus in 2 gemeenten subsidies krijgt) maar ze krijgen alleen maar subsidies voor de ploegen die bij ons spelen en trainen (dit is zo met hen afgesproken).

Marnix Van Cauter

Sportfunctionaris Lebbeke

Tom

In het Wommelgemse erkenningsreglement is volgend artikel opgenomen:

"Minstens de helft van de sportieve activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Wommelgem. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is, dan is deze voorwaarde niet van toepassing op voorwaarde dat minstens 50% van de actieve leden woonachtig zijn in Wommelgem."

groetjes

Nele

@ Marc,

hypothetisch: zaalvoetbalclub x speelt in jullie sporthal en heeft 1 Bornemnaar (of Bornemmer, wat zeggen jullie;-)) op de ledenlijst. Geen probleem voor erkenning dus want het merendeel van de activiteiten vindt plaats in Bornem?

Bijkomende hypothese: de club noemt ZVC Puurs United ;-)

Hallo Tom

 

Dit zijn onze lidmaatschapsvoorwaarden voor erkenning:

 

Lidmaatschapsvoorwaarden:
1) Komen in aanmerking:
            1. verenigingen zonder winstoogmerk.
            2. feitelijke verenigingen.

2) Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen die reeds erkend worden door een andere gemeentelijke adviesraad.

3) De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportverenging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.

4) De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester en secretaris.

 5) Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 5  aangesloten leden hebben.

 6) De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn

 7) De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel.

 8) Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet op het grondgebied van de gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

 9) De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, dit d.m.v. hun competitiekalender en/of uurrooster.

Dag Tom

Te Kaprijke hadden we tot 2011 een quota van 50%. Met als gevolg dat groeiende clubs met werking op de gemeente, geen recht meer hadden op (impuls)subsidies. Daarom werd dit gewijzigd.

Zie ook specifiek artikels 12 en 17 van het subsidiereglement in bijlage.

Succes en sportieve groet,

Sander

Bijlagen:

Bij ons ook tumult omtrent bovenlokale clubs. Onze erkenningsregel stelt het volgende:

- Administratieve zetel moet in Hoeilaart zijn

- > 10 leden hebben, wel niet gezegd van welke gemeente deze zijn

- activiteiten in Hoeilaart of aantoonbaar dat activiteiten niet in Hoeilaart beoefend kunnen worden.

Ons subsidiereglement daarentegen geeft alleen punten voor leden én activiteiten in Hoeilaart.

Wij merken hetvolgende: er zijn bij ons enkele bovenlokale clubs actief die 'profiteren' van ons reglement door hier een administratieve zetel (what's in a name) te zetten en geld te krijgen voor hun werking en Hoeilaartse leden hier, hoe kleinschalig deze ook soms is (in praktijk bvb club met slechts een handvol Hoeilaartse leden die voor die leden wel 'n gekwalificeerde trainer hebben en dus poen scheppen). Anderzijds hebben we een hockeyclub op ons grondgebied die met 600 leden zit, waarvan 60 uit Hoeilaart en dus maar subsidies krijgt voor die 60 leden en niets in andere gemeenten.

Er komt wel een nieuw erkennings en subsidiereglement in Hoeilaart. DIt erkenningsreglement is in ontwerp, zal gemeentelijk zijn, ook voor cultuur en jeugd dus, en stelt:

van het bestuur moet minstens één persoon uit Hoeilaart zijn, er wordt niet gewag gemaakt van percentages qua leden.

Het subsidiereglement zal enkel sportmaterie zijn en daar willen we gaan naar strengere normen voor bovenlokale clubs, dit heeft bij ons ook gevolgen voor infrastructuur bvb een gesubsidieerde club heeft voorrang op erkende club in toekomstig reglement.

Gedachte voor bovenlokale clubs is dat ze bvb minimum aantal uren moeten organiseren in de gemeente, minimum aantal gemeentelijke leden moeten hebben en waarschijnlijk ook punten geven voor niet-Hoeilandse leden zodat bovenlokale clubs die echt in eigen gemeente zitten ook wat meer naar waarde worden geschat.

Wat betreft gehandicaptenverenigingen komt er wel in de reglement dat er hiervoor mag afgeweken worden van de voorwarden.

Hou me zeker en vast op de hoogte van jullie bespreking :) Het is wel vrees ik een materie waar er geen enkele volledig 'ethisch correcte' oplossing is, tenzij met bovenlokale subsidiereglementen te werken...

Dag Tom,

Ons reglement werd op 01/12/14 als volgt aangepast:

Een meerderheid ( min 50 %) van de bestuursleden en sportende leden samen woont in de gemeente Vorselaar. Dit artikel is niet van toepassing op sportverenigingen met een specifiek, niet-traditioneel sportaanbod, aangezien zij buitendorpse leden aantrekken.

Groet!

Sas

Interessant topic! Bij ons ook een HOT item... Vorige maand is het nieuwe erkenningsreglement van kracht gegaan...

In het erkenningsreglement staat ook minimum 30% actieve leden.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor verenigingen die een bovenlokale uitstraling / werking hebben (bv de hockeyclub). Onder voorwaarde dat ze blijvend inspanning doen om Brechtse inwoners aan te trekken.

Daarnaast worden er geen uitzondering gemaakt voor clubs die in een andere gemeente ook een werking hebben (hoofdzetel) en dan (hetzij wegens plaatsgebrek) trainingen of een nieuwe afdeling opstarten in onze gemeente. Zo zijn er 3 clubs die vanaf dit jaar hun erkenning verloren hebben. Dit brengt de nodige commotie met zich mee want zij verliezen op deze manier ook het gunsttarief en de voorrangsrechten op hun uren in de sporthal.

Dag Tom,

In Nazareth "minstens 1/3 van de actieve leden of minstens 25 actieve leden moeten inwoner zijn van

Nazareth".

Maar dat zorgt hier voor problemen, zeker dat "minstens 25" want zo kan een club in verschillende gemeenten erkend zijn...

Bovenlokale speciallekes zijn altijd voer voor discussie en kregen tot nu toe niks...

 

Groetjes,

Griet.

Beste,

Ik ken deze discussie maar al te goed. In Sint-Amands hebben wij daarom geen inwonersquota opgenomen in ons erkenningsreglement.

Sint-Amands is een heel kleine gemeente en de meeste (zeker de grotere) clubs hebben heel wat leden, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, ... van buiten Sint-Amands en het zijn ook deze mensen die de werking ervan mogelijk maken en deze clubs maken tot wat ze zijn en waardoor zij ook meer kunnen betekenen voor de 'Sint-Amandse' leden. Wij zien dit als een win-win-situatie. Het opnemen van zo'n quota moet ook controleerbaar blijven en ledenlijsten zijn niet echter altijd betrouwbaar.

Bovendien erkennen wij automatisch alle clubs die aangesloten zijn bij een erkende Vlaame sportfederatie. Er zijn voor deze clubs verder nagenoeg geen bijkomende voorwaarden: enkel dat zij niemand mogen weigeren worden op basis van ideologische en filosofische overtuiging, nationaliteit, ras of afkomst. 

Wij weigeren wel alle clubs die in hun clubnaam een naam van of een plaatsnaam uit een andere gemeente of regio dragen. Voor ons dus ook geen intergemeentelijke clubs. 

Clubs die niet aangesloten zijn bij zo'n erkende Vlaamse federatie en toch erkend willen worden, krijgen ook geen inwonersquota, maar moeten een sporttak beoefenen uit de sporttakkenlijst. Dus bij ons ook geen duivenbonden en dergelijke. Deze clubs moeten wel minstens 10 leden hebben en een bestuur met minstens 3 functies en een intern reglement.

Ook moet minstens de helft van hun werking doorgaan in Sint-Amands, tenzij ze kunnen aantonen dat dit niet kan wegens onvoldoende accommodaties of omdat er geen aangepaste sportmogelijkheid aanwezig is in onze gemeente.

Groeten,

Joris De keersmaecker

RSS

© 2024   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden