Dag collega’s

Worden er bij jullie subsidies uitbetaald aan organisatoren van sportmanifestaties (wielerwedstrijden, loopwedstrijden, wandeltochten, zwemwedstrijden, baskettornooien, volleybaltornooien, kampioenschappen,…)?

Zou ik bij wijze van voorbeeld de reglementen kunnen ontvangen, het subsidiebedrag dat in totaal wordt uitgekeerd en de subsidiebedragen die per gesubsidieerd evenement werden uitbetaald voor bv 2011? Dan heb ik een beetje zicht op de grootte van de subsidie die wordt uitgekeerd.

 

Alvast bedankt!

Jordi

Weergaven: 191

Reacties op vraag/bericht

stuur je je mailadres door? dan bezorg ik je de gegevens

sportdienst@damme.be

bedankt alvast Mieke!

Hoi Jordi, wij hebben zo'n projectsubsidiereglement. Als bijlage het reglement, het aanvraagformulier en een overzicht van uitgekeerde subsidies. Bij ons kan dit gebruikt worden voor de organisatie van bijvoorbeelde provinciale toernooien maar evengoed buitenlandse stages, zowel die van clubs als van individuele sporters.

Bijlagen:

Jordi,

In ons subsidiereglement is 1 afzonderlijk artikel voorzien voor subsidiëring van wielerwedstrijden of loopwedstrijden.

Alle andere tornooien, ... worden verrekend met de 'gewone' subsidiepunten.

Enkel indien het een uitzonderlijke sportmanifestatie betreft : vb. organisatie van Provinciaal, Vlaams  of Belgisch kampioenschap, .... , kan men ook afzonderlijk subsidies krijgen.

Het zijn evenwel vrij kleine bedragen, maar dergelijke wedstrijden worden nauwelijks georganiseerd in onze gemeente.

Zie uittreksel uit reglement.

 

Groeten,

Joris De keersmaecker

Sportdienst Sint-Amands

 

Uittreksel uit subsidiereglement :

2.  Wieler- en loopwedstrijden

Wielerclubs en organisatoren van loopwedstrijden worden gesubsidieerd bij het inrichten van hun grote wedstrijden. De subsidies voor wielerwedstrijden en loopwedstrijden worden berekend volgens het in het onderstaande puntenstelsel verworven aantal punten.

Te verdelen: 310 EUR

De organisatie van een wielerwedstrijd voor :

nieuwelingen .............................                   = 1 punt

juniors ........................................              = 2 punten

liefhebbers ................................                  = 3 punten

beroepsrenners .......................                       = 4 punten

 

De organisatie van een loopwedstrijd  ....              = 3 punten

De organisatoren van deze wedstrijden moeten voldoen aan volgende kwalitatieve criteria:

- opmaak van een draaiboek voor de organisatie van de wedstrijd(en)

- opmaak van een risico-analyse

 

3. Subsidies voor uitzonderlijke sportmanifestaties

Deze organisaties moeten buiten de reguliere competitie gehouden worden.

Sportclubs kunnen voor uitzonderlijke sportmanifestaties maximum 1 keer om de 5 jaar een éénmalige subsidie ontvangen van 124 EUR.

Bewijzen bijvoegen: folders, affiches, …

 

Jordi,

Wij betalen alleen dergelijke subsidies uit wanneer deze kaderen in drempelverlagende recreatieve initiatieven die openstaan voor iedereen.

In de praktijk: de wandeltochten van de wandelclub; het familievolleybaltornooi van de volleybalclub, de start tot run, joggings, opendeuractiviteiten van de clubs enz...

Er worden geen subsidies meer toegekend voor officiële wielerwedstrijden, loopwedstrijden, zwemwedstrijden, basketbaltornooien,...

mvg

Dirk

Bijlagen:

Bedankt voor alle info! Ik kom er een heel stuk verder mee!

Jordi,

ons reglement kan je vinden via onderstaande link:

 

http://www.middelkerke.be/page266502219.aspx

Groetjes,

Anne-Laure

hier vind je het reglement van de provincie antwerpen: http://www.provant.be/subsidies/vrije_tijd/sport/subsidies_internat... 

en wat er vorig jaar werd uitgedeeld aan bedragen vind je hier:

http://www.provant.be/nieuws/vrije_tijd/sport/nieuws_intmanif2013.j... 

Is niet echt een gemeente, maar het geeft toch een idee van mogelijke criteria

RSS

© 2023   Gemaakt door Netwerk Lokaal Sportbeleid.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden